ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 95
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูพัณณิตา แก้วกระจาย

ครูพัณณิตา แก้วกระจาย
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ