ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 95
แผนการสอนโดย ครูอุมาพร กังแฮ และครูพัณณิตา แก้วกระจาย
ครูผู้สอน ครูอุมาพร กังแฮ และครูพัณณิตา แก้วกระจาย
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูอุมาพร กังแฮ และครูพัณณิตา แก้วกระจาย
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ