ติดต่อเรา

 

สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตั้งอยู่เลขที่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์ 02 282 6734 โทรสาร 02 282 6735


Distance Learning Foundation under the Royal Patronage

214 Nakhorn Sawan Road, Watsommanat Sub-District, Pom Prap Sattru Phai District, Bangkok 10100

Tel. 02 282 6734   Fax : 02 282 6735

E-mail : info@dltv.ac.th

 

logo dltv

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ซ.หัวหิน35 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ 03 251 5457-8 โทรสาร 03 251 5951

E-mail : dltv@dltv.ac.th, web@dltv.ac.th