แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย chana ( chana.tammakan@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 03.10.19

  1.อยากได้ข้อสอบ ภาคเรียนที่ 1และที่ 2
  2.เข้าระบบไม่ได้

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV  ข้อที่ 1. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการเผยแพร่การเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ในระดับปฐมวัย ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต้น และอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดาวน์โหลดใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม ตามรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้เท่านั้น  ข้อที่ 2.  เข้าระบบไม่ได้ รบกวนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มี Error ขึ้นว่าอย่างไรค่ะ  ขอบคุณค่ะ


 2. โดย ชื่นสวาท นวลละออง ( TAPA.YALA@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 25.09.19

  อยากทราบว่าแผนการสอนวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ ๒ จะลงให้ดาวน์โหลดได้เมื่อไรค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV ดำเนินการตรวจสอบ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการ หากแล้วเสร็จจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอบคุณค่ะ


 3. โดย คุณพงษ์ศรี หวังสม ( pongsri551@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 25.09.19

  ออนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทุกสาระพร้อมเฉลย ด้วยนะคะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการเผยแพร่การเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ในระดับปฐมวัย ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต้น และอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดาวน์โหลดใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม ตามรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้เท่านั้น ขอบคุณค่ะ


 4. โดย นายสุนันต์ ( 0932374185@Gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 24.09.19

  เสียงของการเรียนการสอนไม่ได้ยิน

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV ดำเนินการตรวจสอบสามารถใช้งานได้ปกติ ภาพและเสียงปกติ แนะนำปลายทางตรวจสอบระดับความแรงของสัญญาณ โดย กดปุ่ม Info ที่ตัวรีโมท หากสัญญาณต่ำกว่า 60 % ขออนุญาตแนะนำวิธีการปรับระดับความแรงของสัญญาณตามวิธีการและช่องทางดังนี้ http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10011/1001 หรือ http://www.dltv.ac.th/channels/tv/tv-detail/3 และกรณีในพื้นที่มีฝนตกหนักหรือมีสภาพอากาศแปรปวนอาจเป็นสาเหตุให้ปลายทางไม่สามารถรับชมได้ชั่วคราวค่ะ ขอบคุณค่ะ


 5. โดย นายขวัญชัย คุ้มวงษา ( kumwongsa_banany@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 23.09.19

  มีข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1,2 ให้ไหมครับ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการเผยแพร่การเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ในระดับปฐมวัย ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต้น และอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดาวน์โหลดใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม ตามรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้เท่านั้น ขอบคุณค่ะ