แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย ศศิกานต์ ( sasikant52110@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 08.03.23

  ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน/ใบงานไม่ได้ค่ะ

  ดำเนินการทดลองดาวน์โหลด หน้าเว็บไซต์ สามารถดาวน์โหลดได้ปกติ รบกวนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เป็นปีการศึกษา รายวิชา ชั้นเรียน และหน่วยการเรียนรู้ไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ


 2. โดย วิฑูร ช่วยแท่น ( vitoon3099@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 08.03.23

  ผมเข้าสู่ระบบไม่ได้ครับเพื่อหาข้อสอบปลายภาคครับ

  การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มิได้ให้บริการเครื่องมือชี้วัด (ข้อสอบ) หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02 282 6734 ต่อ 18 เวลา 08.30-16.30 น. ขอบคุณค่ะ


 3. โดย นายเกริกตระการ ปะวะเสนัง ( kerktrakan23@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 03.03.23

  ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อสอบปลายภาค 2/2565 รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และเเทคโนโลยี สังคม ภาษาต่งประเทศ การงานอาชีพ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาพลศึกษา หน้าที่พลเมือง ต้านทุจริต และศิลปะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

  การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มิได้ให้บริการเครื่องมือชี้วัด (ข้อสอบ) หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02 282 6734 ต่อ 18 เวลา 08.30-16.30 น. ขอบคุณค่ะ


 4. โดย ยุพาวดี สังขวรรณ ( khongorushimaru@hotmail.co.th ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 03.03.23

  ไม่ทีสัญญาณ รีโมทกดไม่ได้

  ดำเนินการติดต่อกลับ คุณยุพาวดี แนะนำสังเกตุที่ตัวกล่องว่าเป็นกล่อง PSI HD และทดลองใช้รีโมทของเครื่องอื่นกดเปิดใช้งาน เบื้องต้น วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 จะดำเนินการติดต่ออีกครั้ง เนื่องจากขณะสนทนาไม่สะดวกตรวจสอบตัวกล่อง ขอบคุณค่ะ


 5. โดย ีuraiwan ( uraiwanpinatha@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 24.02.23

  รบกวนขอแผนการสอน ชั้นอนุบาล 1-3 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2565 ด้วยค่ะ .....ขอบพระคุณค่ะ

   สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02 282 6734 ต่อ 18 ในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 ขอบคุณค่ะ