ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย ครูศุภณัฐ รักพงษ์ และ ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูศุภณัฐ รักพงษ์ และ ครูสวรรยา อุตรพรม
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูศุภณัฐ รักพงษ์ และ ครูสวรรยา อุตรพรม
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Social Media

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ