ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 66
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูวัลลภ ใจหมั่น และ ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูวัลลภ ใจหมั่น และ ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่อง Body & Clothes (Rerun)
หน่วยการเรียนรู้ที่2 เรื่อง Food (Rerun)
หน่วยการเรียนรู้ที่3 เรื่อง Places (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ