ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 68
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูรุ่งพิรุณ เขื่อนรอบ
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูรุ่งพิรุณ เขื่อนรอบ
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียงถ้อยร้อยอักษร
เรื่อง 1.1 เรียงถ้อยร้อยอักษร
  ประโยคสื่อสาร (1) 16 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ประโยคสื่อสาร (2) 17 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ประโยคสื่อสาร (3) 23 พ.ค. 67 (มีใบงาน)
  รอยจารึกแผ่นดิน (1) 24 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  รอยจารึกแผ่นดิน (2) 29 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  รอยจารึกแผ่นดิน (3) 30 พ.ค. 67 (มีใบงาน)
  รอยจารึกแผ่นดิน (4) 31 พ.ค. 67 (มีใบงาน)
  รอยจารึกแผ่นดิน (5) 5 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
  งามศิลป์เรียงความ (1) 6 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
๑o
  งามศิลป์เรียงความ (2) 7 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๑
  งามศิลป์เรียงความ (3) 12 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  งามศิลป์เรียงความ (4) 13 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๓
  งามศิลป์เรียงความ (5) 14 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๔
  งามศิลป์เรียงความ (6) 19 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย
เรื่อง 2.1 สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย
  แจกแจงข้อมูล (1) 20 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  แจกแจงข้อมูล (2) 21 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  แจกแจงข้อมูล (3) 26 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
  เพิ่มพูนพงศาวดาร (1) 27 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  เพิ่มพูนพงศาวดาร (2) 28 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
  เพิ่มพูนพงศาวดาร (3) 3 ก.ค. 67 (มีใบงาน)
  เพิ่มพูนพงศาวดาร (4) 4 ก.ค. 67 (มีใบงาน)
  เพิ่มพูนพงศาวดาร (5) 5 ก.ค. 67 (มีใบงาน)
  เพิ่มพูนพงศาวดาร (6) 10 ก.ค. 67
๑o
  เล่าขานวีรชน (1) 11 ก.ค. 67 (มีใบงาน บทอ่าน)
๑๑
  เล่าขานวีรชน (2) 12 ก.ค. 67 (มีใบงาน บทอ่าน)
๑๒
  สืบค้นให้เชี่ยวชาญ (1) 17 ก.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๓
  สืบค้นให้เชี่ยวชาญ (2) 18 ก.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๔
  สืบค้นให้เชี่ยวชาญ (3) 19 ก.ค. 67 (มีใบงาน บทอ่าน)
๑๕
  สรรพสารวิเคราะห์ (1) 24 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และงานเขียน)
๑๖
  สรรพสารวิเคราะห์ (2) 25 ก.ค. 67 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โน้มน้าวใจให้เชื่อถือ
เรื่อง 3.1 โน้มน้าวใจให้เชื่อถือ
  โน้มน้าวใจให้เชื่อถือ 26 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การเขียนจดหมายกิจธุระ(1) 31 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การเขียนจดหมายกิจธุระ(2) 1 ส.ค. 67 (มีใบงาน)
  พินิจสารบาลี สันสกฤต (1) 2 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  พินิจสารบาลี สันสกฤต (2) 7 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  โคลงสุภาษิตรัชกาลที่ 5 8 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ (1) 9 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ (2) 14 ส.ค. 67 (มีใบงาน)
  โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ (1) 15 ส.ค. 67 (มีใบความรู้ สื่อกิจกรรม)
๑o
  โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ (2) 16 ส.ค. 67 (มีใบงาน บัตรข้อความ)
๑๑
  โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ 21 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  ชวนคิดจากบทประพันธ์ 22 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๓
  สุขสันต์กับเรื่องสั้น (1) 23 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๔
  สุขสันต์กับเรื่องสั้น (2) 28 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๕
  มุ่งมั่นโน้มน้าวใจ (1) 29 ส.ค. 67 (มีใบความรู้)
๑๖
  มุ่งมั่นโน้มน้าวใจ (2) 30 ส.ค. 67 (มีบัตรคำ)
๑๗
  มุ่งมั่นโน้มน้าวใจ (3) 4 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สังเกตสื่อบันทึกสาร
เรื่อง 4.1 สังเกตสื่อบันทึกสาร
  โวหารวรรณศิลป์ (1) 5 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  โวหารวรรณศิลป์ (2) 6 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  โวหารวรรณศิลป์ (3) 11 ก.ย. 67 (มีใบงาน)
  โวหารวรรณศิลป์ (4) 12 ก.ย. 67 (มีใบงาน)
  ยลยินธรรมชาติ (1) กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 13 ก.ย. 67 (มีใบความรู้)
  ยลยินธรรมชาติ (2) กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 18 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ฉลาดใช้คำ (1) 19 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และตารางเกมบิงโก)
  ฉลาดใช้คำ (2) 20 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ลำนำบันทึก (1) 25 ก.ย. 67 (มีใบความรู้)
๑o
  ลำนำบันทึก (2) 26 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๑
  ลำนำบันทึก (3) 27 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  ลำนำบันทึก (4) 2 ต.ค. 67 (มีใบความรู้ บทความน่ารู้)
๑๓
  ลำนำบันทึก (5) 3 ต.ค. 67 (มีใบงาน บัตรความรู้ และบทความน่ารู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ