ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 69
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์ และครูสรวงรัตน์ เดชะชาติ
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูชุติมา วรรณรักษ์ และครูสรวงรัตน์ เดชะชาติ
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กำลังสองลองแปลงร่าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โค้งคว่ำ โค้งหงาย อธิบายปรากฏการณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คล้ายนี้มีประโยชน์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กลมกลิ้งกับสิ่งน่ารู้
เรื่อง 4.1 กลมกลิ้งกับสิ่งน่ารู้
  กลมกลิ้งกับความจริงเกี่ยวกับมุม (1) 1 ส.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  กลมกลิ้งกับความจริงเกี่ยวกับมุม (2) 5 ส.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  กลมกลิ้งกับความจริงเกี่ยวกับมุม (3) 6 ส.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  ครึ่งวงอะไรคงที่ (1) 8 ส.ค. 67
  ครึ่งวงอะไรคงที่ (2) 13 ส.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  ครึ่งวงอะไรคงที่ (3) 15 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  กลมกลิ้งกับเส้นภายใน (1) 19 ส.ค. 67 (แบบฝึกหัด)
  กลมกลิ้งกับเส้นภายใน (2) 20 ส.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  ศูนย์กลางของกลมกลิ้ง (1) 22 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑o
  ศูนย์กลางของกลมกลิ้ง (2) 26 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑๑
  กลมกลิ้งกับเส้นภายนอก (1) 27 ส.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  กลมกลิ้งกับเส้นภายนอก (2) 29 ส.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  ปริศนาปัญหากลมกลิ้ง (1) 2 ก.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  ปริศนาปัญหากลมกลิ้ง (2) 3 ก.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง อสมการกับพ่อค้ามือใหม่
เรื่อง 5.1 อสมการกับพ่อค้ามือใหม่
  พ่อค้าสื่อสาร “การไม่เท่ากัน” (1) 5 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  พ่อค้าสื่อสาร “การไม่เท่ากัน” (2) 9 ก.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด )
  คำตอบมากมาย จัดการได้ในกราฟเดียว (1) 10 ก.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  คำตอบมากมาย จัดการได้ในกราฟเดียว (2) 12 ก.ย. 67 (มีใบกิจกรรม)
  สองอุปกรณ์เสริม ก่อนเริ่มการค้า (1) 16 ก.ย. 67 (มีใบกิจกรรม)
  สองอุปกรณ์เสริม ก่อนเริ่มการค้า (2) 17 ก.ย. 67 (มีใบกิจกรรม)
  สองอุปกรณ์เสริม ก่อนเริ่มการค้า (3) 19 ก.ย. 67 (มีใบกิจกรรม)
  สองอุปกรณ์เสริม ก่อนเริ่มการค้า (4) 23 ก.ย. 67 (มีใบกิจกรรม)
  พ่อค้าหัวธุรกิจ พิชิตเป้าหมายการค้า (1) 24 ก.ย. 67
๑o
  พ่อค้าหัวธุรกิจ พิชิตเป้าหมายการค้า (2) 26 ก.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Arun1107 | 17.07.24 | 15 0 คณิตศาสตร์
  1. Post By Arun1107 | 17.07.24 | 15 0 คณิตศาสตร์