ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์ และ ครูสรวงรัตน์ เดชะชาติ
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูชุติมา วรรณรักษ์ และ ครูสรวงรัตน์ เดชะชาติ
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง 1.1 จัดการค้าขาย ง่ายด้วยระบบสมการ
  ระบบราคาสินค้า (1) วันที่ 2 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  ระบบราคาสินค้า (2) วันที่ 6 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  ระบบราคาสินค้า (3) วันที่ 7 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  ปรับระบบ พบคำตอบ (1) วันที่ 9 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัก)
  ปรับระบบ พบคำตอบ (2) วันที่ 13 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  ปรับระบบ พบคำตอบ (3) วันที่ 14 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  ปรับระบบ พบคำตอบ (4) วันที่ 16 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  ปริศนาราคาสินค้า (1) วันที่ 20 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  ปริศนาราคาสินค้า (2) วันที่ 21 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  ปริศนาราคาสินค้า (3) วันที่ 23 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  ปริศนาราคาสินค้า (4) วันที่ 27 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  ปริศนาราคาสินค้า (5) วันที่ 28 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง 2.1 ความร่วมรูปเรขา กีซา และขนมเทียน
  รู้จักพีระมิด วันที่ 30 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  พื้นที่ผิวของพีระมิด (1) วันที่ 4 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  พื้นที่ผิวของพีระมิด (2) วันที่ 7 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  พื้นที่ผิวของพีระมิด (3) วันที่ 12 ธ.ค. 66(มีแบบฝึกหัด)
  พื้นที่ผิวของพีระมิด (4) วันที่ 14 ธ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
  ฝึกฝนให้เก่งกาจ ปริมาตรของพีระมิด (1) วันที่ 18 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  ฝึกฝนให้เก่งกาจ ปริมาตรของพีระมิด (2) วันที่ 19 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  ฝึกฝนให้เก่งกาจ ปริมาตรของพีระมิด (3) วันที่ 21 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  ฝึกฝนให้เก่งกาจ ปริมาตรของพีระมิด (4) วันที่ 25 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  ฝึกฝนให้เก่งกาจ ปริมาตรของพีระมิด (5) วันที่ 26 ธ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12
เรื่อง 6.1 หาเป็น เห็นโอกาส
  อัตราส่วนนี้ มีในรูปสามเหลี่ยม มุมฉาก (1) วันที่ 29 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
  อัตราส่วนนี้ มีในรูปสามเหลี่ยม มุมฉาก (2) วันที่ 4 มี.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  อัตราส่วนนี้ มีที่มา (1) วันที่ 5 มี.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  อัตราส่วนนี้ มีที่มา (2) วันที่ 7 มี.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  อัตราส่วนนี้ มีที่มา (3) วันที่ 11 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  อัตราส่วนนี้ มีที่มา (4) วันที่ 12 มี.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  กว้างแคบ สูงต่ำ คำนวณค่าได้ (1) วันที่ 14 มี.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  กว้างแคบ สูงต่ำ คำนวณค่าได้ (2) วันที่ 18 มี.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  กว้างแคบ สูงต่ำ คำนวณค่าได้ (3) วันที่ 19 มี.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑o
  กว้างแคบ สูงต่ำ คำนวณค่าได้ (4) วันที่ 21 มี.ค. 67

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ