ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย ครูกมลชนก มีหลาย และครูปัญชิตา สุวรรณชาตรี
ครูผู้สอน ครูกมลชนก มีหลาย และครูปัญชิตา สุวรรณชาตรี

ครูกมลชนก มีหลาย และครูปัญชิตา สุวรรณชาตรี
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง พลพรรคอัตราส่วน ชวนสร้างวิถีพอเพียง
เรื่อง 1.1 พลพรรคอัตราส่วน ชวนสร้างวิถีพอเพียง
  ส่วนผสมลงตัว ชัวร์อร่อย (1) 1 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด บัตรภาพ และบัตรคำ)
  ส่วนผสมลงตัว ชัวร์อร่อย (2) 6 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด บัตรภาพ และบัตรคำ)
  ส่วนผสมลงตัว ชัวร์อร่อย (3) 7 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม และบัตรภาพ)
  สะอาดใส ไร้คราบมัน (1) 8 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม และบัตรภาพ)
  สะอาดใส ไร้คราบมัน (2) 13 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด และบัตรภาพ)
  สะอาดใส ไร้คราบมัน (3) 14 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
  สะอาดใส ไร้คราบมัน (4) 15 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
  ข้าวนี้ มีค่า (1) 20 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด และบัตรภาพ)
  ข้าวนี้ มีค่า (2) 21 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด และบัตรภาพ)
๑o
  ข้าวนี้ มีค่า (3) 22 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
๑๑
  เงินทอง ต้องรู้ (1) 27 พ.ย. 66 (มีแบบทดสอบ บัตรภาพ และบัตรคำ)
๑๒
  เงินทอง ต้องรู้ (2) 28 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  เงินทอง ต้องรู้ (3) 29 พ.ย. 66 (มีแบบทดสอบ และใบกิจกรรม)
๑๔
  ชานมไข่มุก สุขเสริมรายได้ (1) 4 ธ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
๑๕
  ชานมไข่มุก สุขเสริมรายได้ (2) 6 ธ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง พลังเหลือล้น กำลังเหลือหลาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง คู่กันสัมพันธ์เชิงเส้น
เรื่อง 4.1 คู่กันสัมพันธ์เชิงเส้น
  ตำแหน่งนั้นสำคัญไฉน (1) 29 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  ตำแหน่งนั้นสำคัญไฉน (2) 30 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม และบัตรภาพ)
  ตำแหน่งนั้นสำคัญไฉน (3) 31 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  ตำแหน่งนั้นสำคัญไฉน (4) 5 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด ใบกิจกรรม บัตรกราฟ และบัตรคู่อันดับ)
  เส้นกราฟบอกอะไร (1) 6 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
  เส้นกราฟบอกอะไร (2) 7 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
  เส้นกราฟบอกอะไร (3) 12 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
  เส้นกราฟบอกอะไร (4) 13 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
  เส้นกราฟบอกอะไร (5) 14 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑o
  เส้นกราฟบอกอะไร (6) 19 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑๑
  บ่งบอกความสัมพันธ์ (1) 20 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม และบัตรภาพ)
๑๒
  บ่งบอกความสัมพันธ์ (2) 21 ก.พ. 67
๑๓
  บ่งบอกความสัมพันธ์ (3) 27 ก.พ. 67
๑๔
  บ่งบอกความสัมพันธ์ (4) 28 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑๕
  บ่งบอกความสัมพันธ์ (5) 4 มี.ค. 67
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง นักสำรวจรุ่นเยาว์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ