ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 67
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูมานิตา สาเหล้ และครูพรเทพ ปานยิ้ม
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูมานิตา สาเหล้ และครูพรเทพ ปานยิ้ม
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สร้างสรรค์สารพร้อง
เรื่อง 1.1 สร้างสรรค์สารพร้อง
  สร้างงานสื่อสาร (1) วันที่ 16 พ.ค 67
  สร้างงานสื่อสาร (2) วันที่ 20 พ.ค 67 (มีใบงาน)
  สร้างงานสื่อสาร (3) วันที่ 23 พ.ค 67
  สร้างงานสื่อสาร (4) วันที่ 27 พ.ค 67 (มีใบงาน)
  ผ่านถ้อยวาจา (1) 29 พ.ค 67 (มีใบงา ใบความรู้)
  ผ่านถ้อยวาจา (2) 30 พ.ค 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ภาษาในวรรณคดี (1) 5 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ภาษาในวรรณคดี (2) 6 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  วจีภิรมย์ (1) 10 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
๑o
  วจีภิรมย์ (2) 12 มิ.ย. 67
๑๑
  วจีภิรมย์ (3) 13 มิ.ย. 67
๑๒
  วจีภิรมย์ (4) 17 มิ.ย. 67
๑๓
  วจีภิรมย์ (5) 19 มิ.ย. 67
๑๔
  ชื่นชมทัศนะ (1) 20 มิ.ย. 67
๑๕
  ชื่นชมทัศนะ (2) 24 มิ.ย. 67
๑๖
  ชื่นชมทัศนะ (3) 26 มิ.ย. 67
๑๗
  ชื่นชมทัศนะ (4) 27 มิ.ย. 67
๑๘
  ชื่นชมทัศนะ (5) 1 ก.ค. 67
๑๙
  ชื่นชมทัศนะ (6) 3 ก.ค. 67 (มีใบงาน)
๒o
  วาทะประทับใจ (1) 4 ก.ค. 67 (มีใบงาน)
๒๑
  วาทะประทับใจ (2) 8 ก.ค. 67 (มีใบงาน)
๒๒
  วาทะประทับใจ (3) 10 ก.ค. 67
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กรองคำนำจิต
เรื่อง 2.1 กรองคำนำจิต
  คำคม คำขวัญ (1) 11 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  คำคม คำขวัญ (2) 17 ก.ค. 67 (มีบัตรคำ)
  คำคม คำขวัญ (3) 17 ก.ค. 67
  ประชาสัมพันธ์สื่อสาร (โฆษณา) (1) 18 ก.ค. 67
  ประชาสัมพันธ์สื่อสาร (โฆษณา) (2) 24 ก.ค. 67
  ประชาสัมพันธ์สื่อสาร (โฆษณา) (3) 25 ก.ค. 67
  เรียนรู้ผ่านการละคร (บทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก) (1) 31 ก.ค. 67 (มีใบงาน)
  เรียนรู้ผ่านการละคร (บทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก) (2) 1 ส.ค. 67 (มีใบงาน)
  เรียนรู้ผ่านการละคร (บทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก) (3) 5 ส.ค. 67 (มีบัตรคำ)
๑o
  เรียนรู้ผ่านการละคร (คำทับศัพท์) 7 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๑
  เรียนรู้ผ่านการละคร (ศัพท์บัญญัติ) 8 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  เรียนรู้ผ่านการละคร (คำศัทพ์ทางวิชาการ) 14 ส.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๓
  ภาษาสะท้อนตัวตน(1) 15 ส.ค. 67
๑๔
  ภาษาสะท้อนตัวตน(2) 19 ส.ค. 67
๑๕
  ภาษาสะท้อนตัวตน(3) 21 ส.ค. 67 (มีใบความรู้)
๑๖
  ชุมนุมชนวาที(1) 22 ส.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๗
  ชุมนุมชนวาที(2) 26 ส.ค. 67
๑๘
  ชุมนุมชนวาที (3) 28 ส.ค. 67
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง นิรมิตผ่านปัญญา
เรื่อง 3.1 นิรมิตผ่านปัญญา
  เรียงร้อยถ้อยคำ (1) 29 ส.ค. 67 (มีใบงาน)
  เรียงร้อยถ้อยคำ (2) 2 ก.ย. 67
  พร่ำเรียนเพียรสอน (1) 4 ก.ย. 67 (มีใบกิจกรรม)
  พร่ำเรียนเพียรสอน (2)5 ก.ย. 67 (มีใบงาน)
  พร่ำเรียนเพียรสอน (3) 9 ก.ย. 67
  พร่ำเรียนเพียรสอน (4) 11 ก.ย. 67 (มีใบงาน)
  พร่ำเรียนเพียรสอน (5) 12 ก.ย. 67 (มีใบงาน)
  พร่ำเรียนเพียรสอน (6) 16 ก.ย. 67
  พร่ำเรียนเพียรสอน (7) 18 ก.ย. 67 (มีใบงาน)
๑o
  ภาษาสะท้อนความคิด (1) 19 ก.ย. 67
๑๑
  ภาษาสะท้อนความคิด (2) 23 ก.ย. 67
๑๒
  ภาษาสะท้อนความคิด (3) 25 ก.ย. 67
๑๓
  ภาษาสะท้อนความคิด (4) 26 ก.ย. 67
๑๔
  ภาษาสะท้อนความคิด (5) 30 ก.ย. 67
๑๕
  ปริศนาหฤหรรษ์ 2 ต.ค. 67
๑๖
  รังสรรค์คำประพันธ์ (1) 3 ต.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑๗
  รังสรรค์คำประพันธ์ (2) 7 ต.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๘
  รังสรรค์คำประพันธ์ (3) 9 ต.ค. 67
๑๙
  รังสรรค์คำประพันธ์ (4) 10 ต.ค. 67
๒o
  รังสรรค์คำประพันธ์(5) 16 ต.ค. 67 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สร้างสรรค์สารพร้อง (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ