ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูมานิตา สาเหล้ และครูพรเทพ ปานยิ้ม
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูมานิตา สาเหล้ และครูพรเทพ ปานยิ้ม
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 วิชาล้วนชวนตรองตริ
  งามล้ำเนรมิต (1) วันที่ 1 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  งามล้ำเนรมิต (2) วันที่ 2 พ.ย.66 (มีใบงาน)
  งามล้ำเนรมิต (3) วันที่ 6 พ.ย.66
  งามล้ำเนรมิต (4) วันที่ 8 พ.ย. 66
  งามล้ำเนรมิต (5) วันที่ 9 พ.ย.66
  ให้ข้อคิดพิจารณา (1) วันที่ 13 พ.ย.66
  ให้ข้อคิดพิจารณา (2) วันที่ 15 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  ให้ข้อคิดพิจารณา (3) วันที่ 16 พ.ย.66 (มีใบงาน)
  ให้ข้อคิดพิจารณา (4) วันที่ 20 พ.ย.66 (มีใบงาน)
๑o
  ให้ข้อคิดพิจารณา (5) วันที่ 22 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  พรรณนาสรรเสนาะ (1) วันที่ 23 พ.ย.66(มีใบงาน)
๑๒
  พรรณนาสรรเสนาะ (2) วันที่ 27 พ.ย.66 (มีใบงาน)
๑๓
  สืบเสาะค้นคว้า (1)วันที่ 29 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๔
  สืบเสาะค้นคว้า (2) วันที่ 30 พ.ย.66
๑๕
  สืบเสาะค้นคว้า (3) วันที่ 4 ธ.ค.66
๑๖
  สืบเสาะค้นคว้า (4) วันที่ 6 ธ.ค.66 (มีใบงาน)
๑๗
  สืบเสาะค้นคว้า (5) วันที่ 7 ธ.ค.66
๑๘
  สืบเสาะค้นคว้า (6) วันที่ 13 ธ.ค.66
๑๙
  ภาษามาตรฐานและภาษาถิ่น(1) วันที่ 14 ธ.ค.66 (มีใบงาน ใบความรู้)
๒o
  ภาษามาตรฐานและภาษาถิ่น(2) วันที่ 18 ธ.ค.66 (มีใบงาน)
๒๑
  อ่านยลยินซีไรต์ (1) วันที่ 20 ธ.ค.66 (มีใบงาน ใบความรู้)
๒๒
  อ่านยลยินซีไรต์ (2) วันที่ 21 ธ.ค.66 (มีใบงาน ใบความรู้)
๒๓
  ร่วมสมัยทางภาษา (1) วันที่ 25 ธ.ค.66 (มีใบงาน)
๒๔
  ร่วมสมัยทางภาษา (2) วันที่ 27 ธ.ค.66 (มีใบงาน)
๒๕
  ถ้อยวาจาหน้าสาธารณชน (1) วันที่ 28 ธ.ค.66
๒๖
  ถ้อยวาจาหน้าสาธารณชน (2) วันที่ 3 ม.ค.67
๒๗
  ถ้อยวาจาหน้าสาธารณชน (3) วันที่ 4 ม.ค.67 (มีใบงาน)
๒๘
  ฝึกฝนการใช้ ถ้อยคำ สำนวน (1) วันที่ 8 ม.ค.67 (มีใบความรู้)
๒๙
  ฝึกฝนการใช้ ถ้อยคำ สำนวน (2) วันที่ 10 ม.ค.67 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
๓o
  ฝึกฝนการใช้ ถ้อยคำ สำนวน (3) วันที่ 11 ม.ค.67 (มีใบกิจกรรม)
๓๑
  วาทะคำสอน (1) วันที่ 15 ม.ค.67
๓๒
  วาทะคำสอน (2) วันที่ 17 ม.ค.67
๓๓
  วาทะคำสอน (3) วันที่ 18 ม.ค.67 (มีใบกิจกรรม)
๓๔
  วาทะคำสอน (4) วันที่ 22 ม.ค.67 (มีใบงาน)
๓๕
  วาทะคำสอน (5) วันที่ 24 ม.ค.67 (มีใบกิจกรรม)
๓๖
  วาทะคำสอน (6) วันที่ 25 ม.ค.67 (มีใบงาน)
๓๗
  ถ้อยสุนทรต่างชาติ (1) วันที่ 29 ม.ค.67 (มีใบกิจกรรม)
๓๘
  ถ้อยสุนทรต่างชาติ (2) วันที่ 31 ม.ค.67
๓๙
  ถ้อยสุนทรต่างชาติ (3) วันที่ 1 ก.พ.67 (มีใบความรู้)
๔o
  ถ้อยสุนทรต่างชาติ (4) วันที่ 5 ก.พ.67 (มีใบความรู้)
๔๑
  ถ้อยสุนทรต่างชาติ (5) วันที่ 7 ก.พ.67 (มีใบงาน)
๔๒
  ถ้อยสุนทรต่างชาติ (6) วันที่ 8 ก.พ.67 (มีใบงาน)
๔๓
  วิลาศร้อยเรียงภาษา (1) วันที่ 12 ก.พ.67 (มีใบงาน)
๔๔
  วิลาศร้อยเรียงภาษา (2) วันที่ 14 ก.พ.67 (มีใบงาน)
๔๕
  วิลาศร้อยเรียงภาษา (3) วันที่ 15 ก.พ.67
๔๖
  วิลาศร้อยเรียงภาษา (4) วันที่ 19 ก.พ.67
๔๗
  วิลาศร้อยเรียงภาษา (5) วันที่ 21 ก.พ.67 (มีใบงาน)
๔๘
  วิลาศร้อยเรียงภาษา (6) วันที่ 22 ก.พ.67
๔๙
  ปริศนาคำทาย (1) วันที่ 26 ก.พ.67 (มีใบงาน)
๕o
  ปริศนาคำทาย (2) วันที่ 28 ก.พ.67 (มีใบงาน)
๕๑
  จดหมายกิจธุระ (1) วันที่ 29 ก.พ.67
๕๒
  จดหมายกิจธุระ (2) วันที่ 4 มี.ค.67 (มีใบความรู้)
๕๓
  สาระทางการ (1) วันที่ 6 มี.ค.67 (มีใบงาน)
๕๔
  สาระทางการ (2) วันที่ 7 มี.ค.67 (มีใบกิจกรรม)
๕๕
  สื่อสารสร้างสรรค์ (1) วันที่ 11 มี.ค.67 (มีใบงาน)
๕๖
  สื่อสารสร้างสรรค์ (2) วันที่ 13 มี.ค.67 (มีใบความรู้)
๕๗
  สื่อสารสร้างสรรค์ (3) วันที่ 14 มี.ค.67(มีใบงาน)
๕๘
  พาทีบทความ (1) วันที่ 18 มี.ค.67 (มีใบกิจกรรม)
๕๙
  พาทีบทความ (2) วันที่ 20 มี.ค.67
๖o
  พาทีบทความ (3) วันที่ 21 มี.ค.67

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ