ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูปิ่นปินัทธ์ แสงจันทร์ และครูขนิษฐา มาลัยผ่อง

ครูปิ่นปินัทธ์ แสงจันทร์ และครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง My Dream School

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ