ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูวัลลภ ใจหมั่นและครูธีรวุฒิ ศรีสวัสดิ์
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูวัลลภ ใจหมั่นและครูธีรวุฒิ ศรีสวัสดิ์
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง 1.1 Festivals and Celebrations
  The Light of the Rivers วันที่ 2 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  Experiences of Loy Krathong Festival วันที่ 3 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  My Colorful Krathong วันที่ 4 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  Did you have a good time at Songkran Festival? วันที่ 9 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  The Thai New Year วันที่ 10 พ.ย. 65 (มีแบบประเมิน ใบกิจกรรม)
  My First Thanksgiving วันที่ 11 พ.ย. 65 (มีใบงาน แบบประเมิน)
  Specialty for Thanksgiving วันที่ 16 พ.ย. 65 (มีใใบงาน)
  Get to know Christmas วันที่ 17 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  Let’s celebrate Christmas! วันที่ 18 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑o
  Christmas Exhibition วันที่ 23 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๑
  New Year around the World วันที่ 24 พ.ย. 65 (ใบความรู้)
๑๒
  New Year's Wishes วันที่ 25 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๓
  My New Year’s Resolution วันที่ 30 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๔
  Happy Valentine’s Day! วันที่ 1 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
๑๕
  I feel … วันที่ 2 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ