ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 41
แผนการสอน ครูอุมาพร กังแฮ และครูพัณณิตา แก้วกระจาย
ครูผู้สอน ครูอุมาพร กังแฮ และครูพัณณิตา แก้วกระจาย

ครูอุมาพร กังแฮ และครูพัณณิตา แก้วกระจาย
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ