ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 37
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตรและครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตรและครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูอัญชลี สุวรรณบุตรและครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 School Life
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By tewinnew@gmail.com | 15.05.18 | 1,390 3 ภาษาอังกฤษ
 2. Post By jaruwan891@gmail.com | 18.06.18 | 1,340 7 ภาษาอังกฤษ
 3. Post By naynresh@gmail.com | 28.05.18 | 1,196 0 ภาษาอังกฤษ
 4. Post By varitnuntak@gmail.com | 17.12.18 | 1,108 0 ภาษาอังกฤษ
 5. Post By nonny | 11.12.18 | 687 0 ภาษาอังกฤษ
 6. Post By nonny | 11.12.18 | 672 1 ภาษาอังกฤษ
 7. Post By nonny | 11.12.18 | 661 0 ภาษาอังกฤษ
 8. Post By ครูนาฏ | 06.07.19 | 472 2 ภาษาอังกฤษ
 9. Post By อวิรดา | 14.08.19 | 289 0 ภาษาอังกฤษ
 1. Post By nonny | 11.12.18 | 661 0 ภาษาอังกฤษ
 2. Post By ครูนาฏ | 06.07.19 | 472 2 ภาษาอังกฤษ
 3. Post By อวิรดา | 14.08.19 | 289 0 ภาษาอังกฤษ