ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 33
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร

ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 4. Recreation and Free Time

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By tewinnew@gmail.com | 15.05.18 | 1,299 3 ภาษาอังกฤษ
 2. Post By jaruwan891@gmail.com | 18.06.18 | 1,230 7 ภาษาอังกฤษ
 3. Post By naynresh@gmail.com | 28.05.18 | 1,129 0 ภาษาอังกฤษ
 4. Post By varitnuntak@gmail.com | 17.12.18 | 985 0 ภาษาอังกฤษ
 5. Post By nonny | 11.12.18 | 616 0 ภาษาอังกฤษ
 6. Post By nonny | 11.12.18 | 583 1 ภาษาอังกฤษ
 7. Post By nonny | 11.12.18 | 571 0 ภาษาอังกฤษ
 8. Post By ครูนาฏ | 06.07.19 | 419 2 ภาษาอังกฤษ
 9. Post By อวิรดา | 14.08.19 | 257 0 ภาษาอังกฤษ
 1. Post By nonny | 11.12.18 | 571 0 ภาษาอังกฤษ
 2. Post By ครูนาฏ | 06.07.19 | 419 2 ภาษาอังกฤษ
 3. Post By อวิรดา | 14.08.19 | 257 0 ภาษาอังกฤษ