ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร

ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย All About Me

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ