ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 52
แผนการสอนโดย ครูนงค์นุช สุกใส และ ครูณัฐนรี จารุศุภกร
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส และ ครูณัฐนรี จารุศุภกร
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้ 2565/2

ครูนงค์นุช สุกใส และ ครูณัฐนรี จารุศุภกร
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 รวมพลคนรู้ (จำนวน) จริง
เรื่อง 1.1 รวมพลคนรู้ (จำนวน) จริง
  รวมพลจำนวนตรรกยะ (1) 1 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด)
  รวมพลจำนวนตรรกยะ (2) 2 พ.ย. 65 (มีบัตรจำนวน)
  รวมพลจำนวนตรรกยะ (3) 7 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด)
  รวมพลจำนวนอตรรกยะ (1) 8 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด)
  รวมพลจำนวนอตรรกยะ (2) 9 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด)
  รวมพลจำนวนอตรรกยะ (3) 14 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด บัตรคำ บัตรภาพ และบัตรจำนวน)
  จับคู่รู้รากที่สอง (1) 15 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด)
  จับคู่รู้รากที่สอง (2) 16 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด)
  จับคู่รู้รากที่สอง (3) 21 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  รวมพลสมบัติช่วยได้ (1) 22 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด บัตรภาพ)
๑๑
  รวมพลสมบัติช่วยได้ (2) 23 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  รวมพลสมบัติช่วยได้ (3) 28 พ.ย. 65 (มีใบกิจกรรม บัตรภาพ)
๑๓
  รวมกลุ่มรู้รากที่สาม (1) 29 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  รวมกลุ่มรู้รากที่สาม (2) 30 พ.ย. 65 (มีบัตรจำนวน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เสน่ห์ไทยด้วยการแปลง
เรื่อง 2.1 เสน่ห์ไทยด้วยการแปลง
  ทำความรู้จักการแปลง 6 ธ.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)
  แปลงไปด้วยเลื่อนขนาน (1) 7 ธ.ค. 65 (มีกระดาษกริด)
  แปลงไปด้วยเลื่อนขนาน (2) 13 ธ.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)
  แปลงไปด้วยเลื่อนขนาน (3) 14 ธ.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)
  แปลงไปด้วยเลื่อนขนาน (4) 19 ธ.ค. 65
  พลิกไปได้สะท้อน (1) 20 ธ.ค. 65 (มีบัตรภาพ)
  พลิกไปได้สะท้อน (2) 21 ธ.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
  พลิกไปได้สะท้อน (3) 26 ธ.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด บัตรภาพ)
  พลิกไปได้สะท้อน (4) 27 ธ.ค. 65 (มีบัตรภาพ)
๑o
  ชูรูปขึ้นแล้วหมุนหมุน (1) 28 ธ.ค. 65 (มีบัตรภาพ)
๑๑
  ชูรูปขึ้นแล้วหมุนหมุน (2) 3 ม.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  ชูรูปขึ้นแล้วหมุนหมุน (3) 4 ม.ค. 66 (มีบัตรภาพ)
๑๓
  ผ้าไทยลายสวยด้วยการแปลง (1) 9 ม.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
๑๔
  ผ้าไทยลายสวยด้วยการแปลง (2) 10 ม.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ