ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 67
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส และ ครูณัฐนรี จารุศุภกร

ครูนงค์นุช สุกใส และ ครูณัฐนรี จารุศุภกร
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ปริซึมลอกลาย สร้างรายได้จากกระถาง
เรื่อง 3.1 ปริซึมลอกลาย สร้างรายได้จากกระถาง
  ลอกลายขยายปริซึม (1) 1 ก.ค. 67 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัด)
  ลอกลายขยายปริซึม (2) 2 ก.ค. 67 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัด)
  ลอกลายขยายปริซึม (3) 3 ก.ค. 67 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัด)
  ลอกลายขยายปริซึม (4) 8 ก.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  ลอกลายขยายปริซึม (5) 9 ก.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  เลือกไม้ลดคายน้ำ (1) 10 ก.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  เลือกไม้ลดคายน้ำ (2) 15 ก.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  เลือกไม้ลดคายน้ำ (3) 16 ก.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  เลือกไม้ลดคายน้ำ (4) 17 ก.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑o
  กระถางต้นไม้สร้างรายได้ (1) 23 ก.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑๑
  กระถางต้นไม้สร้างรายได้ (2) 24 ก.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑๒
  กระถางต้นไม้สร้างรายได้ (3) 30 ก.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หุ่นกระบอก กอบกู้โลก
เรื่อง 4.1 หุ่นกระบอก กอบกู้โลก
  ตามล่าหาชุดเกราะ (1) 31 ก.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  ตามล่าหาชุดเกราะ (2) 5 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัด)
  ตามล่าหาชุดเกราะ (3) 6 ส.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  ตามล่าหาชุดเกราะ (4) 7 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  ตามล่าหาชุดเกราะ (5) 13 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  อาวุธจับเหล่าร้าย (1) 14 ส.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  อาวุธจับเหล่าร้าย (2) 19 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  อาวุธจับเหล่าร้าย (3) 20 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  อาวุธจับเหล่าร้าย (4) 21 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑o
  ประกอบร่างเข้าสู้ (1) 26 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม สลากเงื่อนไขพิเศษ)
๑๑
  ประกอบร่างเข้าสู้ (2) 27 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑๒
  ประกอบร่างเข้าสู้ (3) 28 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เครื่องมือวินเทจ เจนจัดมหกรรมกีฬา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความในใจของข้อมูล
เรื่อง 6.1 ความในใจของข้อมูล
  ใช้จุดบอกข้อมูล (1) 18 ก.ย. 67 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัด)
  ใช้จุดบอกข้อมูล (2) 23 ก.ย. 67 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัด)
  ต้นใบให้ข้อมูล (1) 24 ก.ย. 67 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัด)
  ต้นใบให้ข้อมูล (2) 25 ก.ย. 67 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัด)
  ใช้แท่งบอกข้อมูล (1) 30 ก.ย. 67 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัด)
  ใช้แท่งบอกข้อมูล (2) 1 ต.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  ตัวแทนที่เป็นกลาง (1) 2 ต.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  ตัวแทนที่เป็นกลาง (2) 7 ต.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  ตัวแทนที่เป็นกลาง (3) 8 ต.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  ตัวแทนที่เป็นกลาง (4) 9 ต.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  แก้ปัญหาได้ด้วยสถิติ (1) 15 ต.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑๒
  แก้ปัญหาได้ด้วยสถิติ (2) 16 ต.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By MaoUTD | 11.06.24 | 168 2 คณิตศาสตร์
  1. Post By MaoUTD | 11.06.24 | 168 2 คณิตศาสตร์