ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ครูผู้สอน ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง

ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย Me & My Family
เรื่อง 1.1 Me & My Family
  Hello! My Name Is Daniel 16 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียงประกอบการสอน)
  Let’s Know about Me 21 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)
  We Love and Care 23 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  My Lovely Family 28 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียงประกอบการสอน)
  Who Are These People? 30 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)
  What Is She Like? 4 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  My Grandma is Kind to Me 6 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียงประกอบการสอน)
  I Clean My Room 11 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
  I Can Do It 13 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
๑o
  My Favourite Family Member 18 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
๑๑
  My Loved One 20 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
๑๒
  Joyful Animals 25 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียงประกอบการสอน))
๑๓
  Put on the Puppet Show 27 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ แบบบันทึกการเรียนรู้ แบบประเมินตนเอง คลิปเสียงประกอบการสอน และวีดิทัศน์ประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ