ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 37
แผนการสอนโดย ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยที่ 4 รู้จักน้ำและการเปลี่ยนแปลงของน้ำ
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 น้ำบนโลก
  แหล่งน้ำบนโลก (1) 2 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  แหล่งน้ำบนโลก (2) 7 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การประหยัดและ การอนุรักษ์น้ำ (1) 9 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  การประหยัดและ การอนุรักษ์น้ำ (2) 14 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของน้ำ
  การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง (1) 16 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง (2) 21 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง (3) 23 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง (4) 28 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ (1) 30 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  วัฏจักรน้ำ (1) 7 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
  วัฏจักรน้ำ (2) 14 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยที่ 4 รู้จักน้ำและการเปลี่ยนแปลงของน้ำ (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ