ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล และ ครูเอกชัย ณ พัทลุง
ครูผู้สอน ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล และ ครูเอกชัย ณ พัทลุง
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล และ ครูเอกชัย ณ พัทลุง
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุขภาพดี มีทักษะชีวิต รู้ป้องกันภัย

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ