00:00:00
คลิป MU
 
00:30:00
คนสู้โรค
 
01:00:00
Healthy Club
 
01:30:00
ตื่นรู้ สู้โควิด
 
02:00:00
Nous Space
 
02:30:00
อยู่เป็นลืมป่วย
 
03:30:00
Exercise Time
 
04:30:00
ศิริราช The life
 
05:30:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
06:00:00
คลิป MU
 
06:30:00
คนสู้โรค
 
07:00:00
Healthy Club
 
07:30:00
ตื่นรู้ สู้โควิด
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:20:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จุดเริ่มต้นระบบสาธารณูปโภค
 
08:25:00
อนุบาลปีที่ 2 เรื่อง ฤดูฝน (5)
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จุดเริ่มต้นระบบสาธารณูปโภค
 
12:30:00
แจ้งรายการ
 
13:00:00
R อนุบาลปีที่ 2 เรื่อง ฤดูฝน (5)
 
15:30:00
R อนุบาลปีที่ 2 เรื่อง ฤดูฝน (5)
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จุดเริ่มต้นระบบสาธารณูปโภค
 
18:06:00
คนสู้โรค
 
18:30:00
Healthy Club
 
19:00:00
ตื่นรู้ สู้โควิด
 
19:30:00
Nous Space
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
อยู่เป็นลืมป่วย
 
21:30:00
Exercise Time
 
22:30:00
ศิริราช The life
 
23:30:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2