00:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-การจัดการชั้นเรียน Ver.Eng
 
01:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-คณิตศาสตร์ Ver.Eng
 
02:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-คณิตศาสตร์ Ver.Eng
 
03:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-บูรณาการ Ver.Eng
 
04:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-ภาษาต่างประเทศ Ver.Eng
 
05:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-ภาษาต่างประเทศ Ver.Eng
 
06:00:00
R อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
07:00:00
R อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สงครามโลกครั้งที่ 1
 
08:06:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-การจัดการชั้นเรียน Ver.Eng
 
09:00:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-คณิตศาสตร์ Ver.Eng
 
10:00:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-คณิตศาสตร์ Ver.Eng
 
10:30:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
11:00:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-บูรณาการ Ver.Eng
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สงครามโลกครั้งที่ 1
 
12:05:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-ภาษาต่างประเทศ Ver.Eng
 
13:00:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-ภาษาต่างประเทศ Ver.Eng
 
14:00:00
อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
15:00:00
อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
16:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-การจัดการชั้นเรียน Ver.Eng
 
16:30:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
17:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-คณิตศาสตร์ Ver.Eng
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สงครามโลกครั้งที่ 1
 
18:06:00
Young ทำดีตามพ่อสอน
 
18:12:00
รู้รับ-รู้ทันภัยพิบัติ
 
18:15:00
รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ
 
18:20:00
แหล่งความรู้ที่ยั่งยืน(ฉบับการ์ตูน)
 
18:24:00
ลดเสี่ยง-เพิ่มสุข
 
18:33:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-วิทยาศาสตร์ Ver.Thai
 
19:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-คณิตศาสตร์ Ver.Eng
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สงครามโลกครั้งที่ 1
 
20:35:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Ver.Thai
 
21:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-ภาษาต่างประเทศ Ver.Eng
 
22:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-ภาษาต่างประเทศ Ver.Eng
 
23:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-บูรณาการ Ver.Eng
 

ดาวน์โหลดตารางสอน