00:00:00
เงินทองต้องวางแผน บุคคลต้นแบบ 1
 
00:30:00
เงินทองต้องวางแผน บุคคลต้นแบบ 2
 
01:30:00
ธรรมสาธุ
 
02:30:00
ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
03:00:00
ห้องเรียนผู้ประกอบการ (เปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพ)
 
03:30:00
ห้องเรียนผู้ประกอบการ (Business Grow โตด้วยนวัตกรรม)
 
04:00:00
รุ่นใหญ่ไกลโรค
 
04:30:00
SET Social Impact
 
05:00:00
ลุยไม่รู้โรย
 
05:30:00
ธรรมดี...ได้ดี Follow Me
 
06:00:00
เงินทองต้องวางแผน บุคคลต้นแบบ 1
 
06:30:00
เงินทองต้องวางแผน บุคคลต้นแบบ 2
 
07:30:00
ธรรมสาธุ
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
อนุบาลปีที่ 3 เรื่อง ดินหินทราย (5)
 
11:00:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
แจ้งรายการ
 
13:00:00
อนุบาลปีที่ 3 เรื่อง ดินหินทราย (5)
 
15:30:00
อนุบาลปีที่ 3 เรื่อง ดินหินทราย (5)
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
เงินทองต้องวางแผน บุคคลต้นแบบ 2
 
19:00:00
ธรรมสาธุ
 
19:30:00
ธรรมสาธุ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
21:00:00
ห้องเรียนผู้ประกอบการ (เปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพ)
 
21:30:00
ห้องเรียนผู้ประกอบการ (Business Grow โตด้วยนวัตกรรม)
 
22:00:00
รุ่นใหญ่ไกลโรค
 
22:30:00
SET Social Impact
 
23:00:00
ลุยไม่รู้โรย
 
23:30:00
ธรรมดี...ได้ดี Follow Me