00:00:00
ธรรมรส-ธรรมรัฐ
 
01:00:00
พุทธธรรมนำปัญญา
 
01:30:00
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป 61-62
 
02:30:00
ธรรมสาธุ
 
03:00:00
ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
03:30:00
รุ่นใหญ่ไกลโรค
 
04:00:00
Rama Idol
 
04:30:00
ธรรมดี...ได้ดี Follow Me
 
05:00:00
Rama Show
 
06:00:00
Work Heart ออกกำลังใจ
 
06:30:00
Hope
 
07:00:00
พยัคฆ์ร้ายวัยทอง
 
07:30:00
ปลดล็อคสมองเสื่อม
 
07:55:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน เลิกทาส
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา
 
08:25:00
อนุบาลปีที่ 2 เรื่อง ผลไม้ (1)
 
11:00:00
รุ่นใหญ่พาซ่า
 
11:30:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน เลิกทาส
 
12:30:00
พุทธธรรมนำปัญญา
 
13:00:00
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป 61-62
 
14:00:00
ธรรมสาธุ
 
14:30:00
ธรรมรส-ธรรมรัฐ
 
15:30:00
พุทธธรรมนำปัญญา
 
16:00:00
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป 61-62
 
17:00:00
ธรรมสาธุ
 
17:30:00
ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน เลิกทาส
 
18:06:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
18:30:00
ลุยไม่รู้โรย
 
19:00:00
ธรรมดี...ได้ดี Follow Me
 
19:30:00
Work Heart ออกกำลังใจ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน เลิกทาส
 
20:35:00
Young @ Heart
 
21:30:00
Hope
 
22:00:00
พยัคฆ์ร้ายวัยทอง
 
22:30:00
ปลดล็อคสมองเสื่อม
 
23:00:00
Young Forever จุดไฟเติมฝัน
 
23:30:00
รุ่นใหญ่พาซ่า