00:00:00
เปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพ
 
00:30:00
หนังสั้นกระทรวงยุติธรรม
 
01:00:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 1
 
01:30:00
Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
 
02:00:00
รู้กฎหมายสบายใจ
 
02:30:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 1
 
03:00:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
03:30:00
บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
04:00:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
04:30:00
ช่างประจำบ้าน
 
05:00:00
กฎหมายเพื่อประชาชน
 
05:30:00
องค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
06:00:00
ท16101 ภาษาไทย เรื่อง การอ่านบทร้อยกรอง เรื่อง ขุนช้างขุนแผน
 
07:00:00
ค16101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาตัว ค.ร.น. โดยการหาร
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ปฏิรูปการปกครอง
 
08:06:00
ส16101 สังคมศึกษา เรื่อง การเพิ่มมูลค่าในสินค้าและบริการ
 
09:00:00
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี เรื่อง การแก้ปัญหา (3)
 
10:00:00
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง อวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไร (3)
 
11:00:00
ท16101 ภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ เรื่อง ขุนช้างขุนแผน (1)
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สมเด็จพระสุริโยทัย
 
12:05:00
ค16101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหา ค.ร.น. ของจำนวนนับ
 
13:00:00
ง16101 การงานอาชีพ เรื่อง มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น
 
14:00:00
ค16101 คณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกกับสถานการณ์การหา ค.ร.น
 
15:00:00
อ16101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง My Grandma Is Kind to Me
 
16:00:00
ท16101 ภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ เรื่อง ขุนช้างขุนแผน (1)
 
17:00:00
ส16101 สังคมศึกษา เรื่อง สินค้าและบริการของไทย
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่1
 
18:06:00
หนังสั้นกระทรวงยุติธรรม
 
18:30:00
SET Social Impact
 
19:00:00
Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
 
19:30:00
รู้กฎหมายสบายใจ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่1
 
20:35:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 1
 
21:00:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
21:30:00
บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
22:00:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
22:30:00
ช่างประจำบ้าน
 
23:00:00
กฎหมายเพื่อประชาชน
 
23:30:00
องค์ความรู้จากศาลฎีกา