00:00:00
R : ง12101 การงานอาชีพ(ต่อ) เรื่อง การทำความสะอาดเครื่องเรือน
 
00:30:00
R : ศ12101 ศิลปะ เรื่อง สนุกกับงานปั้น
 
01:30:00
เงินทองต้องวางแผน Life Event
 
02:00:00
เก๋าตัวจริง
 
02:30:00
หนังพาไป
 
03:00:00
กินอยู่...คือ
 
04:00:00
สื่อมัลติมีเดียคู่มือครู่ฝึก สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับที่ 1
 
05:00:00
ตามอำเภอจาน
 
05:30:00
ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
06:00:00
ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
 
07:00:00
วิถีไทย
 
07:30:00
FoodWork
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จุดเริ่มต้นระบบสาธารณูปโภค
 
08:30:00
อ12101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Family Members
 
09:30:00
ค12101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบ มีการกระจาย 1 หลัก (1)
 
10:30:00
ท12101 ภาษาไทย เรื่อง สระอือ สระออ
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จุดเริ่มต้นระบบสาธารณูปโภค
 
12:30:00
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การแก้ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน (2)
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : อ12101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Family Members
 
15:30:00
R : ค12101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบ มีการกระจาย 1 หลัก (1)
 
16:30:00
R : ท12101 ภาษาไทย เรื่อง สระอือ สระออ
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จุดเริ่มต้นระบบสาธารณูปโภค
 
18:06:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R : ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การแก้ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน (2)
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : อ12101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Family Members
 
21:30:00
R : ค12101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบ มีการกระจาย 1 หลัก (1)
 
22:30:00
R : ท12101 ภาษาไทย เรื่อง สระอือ สระออ
 
23:30:00
R : ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การแก้ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน (2)