00:00:00
การออกแบบระบบไฟฟ้า
 
01:00:00
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
02:00:00
อุตสาหกรรมเกษตร
 
03:00:00
สิ่งทอ
 
04:00:00
เทคนิคการอินเตอร์เฟส
 
05:00:00
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
 
06:00:00
เทคโนโลยีสมองกล
 
07:00:00
การบัญชีเบื้องต้น
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 2
 
08:06:00
การออกแบบระบบไฟฟ้า
 
09:00:00
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
10:00:00
อุตสาหกรรมเกษตร
 
11:00:00
สิ่งทอ
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 2
 
12:05:00
ขนมไทย
 
13:00:00
เทคนิคการอินเตอร์เฟส
 
14:00:00
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
 
15:00:00
เทคโนโลยีสมองกล
 
16:00:00
การบัญชีเบื้องต้น
 
17:00:00
การออกแบบระบบไฟฟ้า
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 2
 
18:06:00
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
19:00:00
อุตสาหกรรมเกษตร
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
ขนมไทย
 
21:00:00
สิ่งทอ
 
22:00:00
เทคนิคการอินเตอร์เฟส
 
23:00:00
ประวัติศาสตร์ชาติไทย