00:00:00
เป็นพ่อ...เป็นแม่
 
00:30:00
จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
01:00:00
พลเมืองเด็ก
 
01:30:00
สภาเสียงไร้เดียงสา
 
02:30:00
พ่อแม่สู้ สู้
 
03:30:00
การศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กพิเศษ
 
04:00:00
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กพิการ
 
04:30:00
โรงเรียนพ่อแม่
 
05:00:00
คู่หูทดลองวิทย์
 
05:30:00
ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
 
06:00:00
เป็นพ่อ...เป็นแม่
 
06:30:00
R จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
07:00:00
R พลเมืองเด็ก
 
07:30:00
R โรงเรียนพ่อแม่
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
MON อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง ดินหินทราย (5)
 
11:00:00
TUE อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง สัตว์น่ารัก (1)
 
13:30:00
WED อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง สัตว์น่ารัก (2)
 
16:00:00
R โรงเรียนพ่อแม่
 
16:30:00
R คู่หูทดลองวิทย์
 
17:00:00
R ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
 
17:30:00
R เป็นพ่อ...เป็นแม่
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
18:30:00
R พลเมืองเด็ก
 
19:00:00
R สภาเสียงไร้เดียงสา
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R พ่อแม่สู้ สู้
 
21:30:00
R การศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กพิเศษ
 
22:00:00
R กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กพิการ
 
22:30:00
R โรงเรียนพ่อแม่
 
23:00:00
R คู่หูทดลองวิทย์
 
23:30:00
R ว้าวุ่นรุ่นเล็ก