00:00:00
แจ้งรายการ
 
00:30:00
โลกใสไร้ขยะ
 
01:00:00
Animal Speak
 
01:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
02:00:00
วิถีไทย
 
02:30:00
พินิจนคร
 
03:30:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
04:00:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
04:30:00
ภูมิภาค 3.0
 
05:30:00
ที่นี่บ้านเรา
 
06:00:00
R: โลกใสไร้ขยะ
 
06:30:00
R: Animal Speak
 
07:00:00
R: ผีเสื้อกระพือปีก
 
07:30:00
R: วิถีไทย
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม
 
09:30:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การเกิดสารใหม่ (2)
 
10:30:00
ง15101 การงานอาชีพ เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง
 
11:30:00
ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
 
12:30:00
ท15101 ภาษาไทย เรื่อง บทร้อยกรองที่มีคุณค่า
 
13:30:00
อ15101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Reading Medicine Labels
 
14:30:00
ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง ผลของการเป็นพลเมืองดี
 
15:30:00
ศ15101 ศิลปะ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง
 
16:30:00
แจ้งรายการ
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การเกิดสารใหม่ (3)
 
19:00:00
ท15101 ภาษาไทย เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (1)
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ หารหารทศนิยม
 
21:30:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง ทางเลือกในการแก้ปัญหา (3)
 
22:30:00
R: Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
23:00:00
R: ภูมิภาค 3.0