00:00:00
ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง ความหมายของธนาคาร
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
02:00:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
02:30:00
ภูมิภาค 3.0
 
03:30:00
ที่นี่บ้านเรา
 
04:00:00
โลกใสไร้ขยะ
 
04:30:00
คลายฉงน
 
05:30:00
พันแสงรุ้ง
 
06:00:00
วิถีไทย
 
06:30:00
พินิจนคร
 
07:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จุดเริ่มต้นระบบสาธารณูปโภค
 
08:30:00
ท15101 ภาษาไทย เรื่อง กลุ่มคำหรือวลี
 
09:30:00
อ15101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง What I Learn (2)
 
10:30:00
ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง ความสำคัญของธนาคาร
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จุดเริ่มต้นระบบสาธารณูปโภค
 
12:30:00
ศ15101 ศิลปะ เรื่อง ความสมดุล
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R: ท15101 ภาษาไทย เรื่อง กลุ่มคำหรือวลี
 
15:30:00
R: อ15101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง What I Learn (2)
 
16:30:00
R: ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง ความสำคัญของธนาคาร
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จุดเริ่มต้นระบบสาธารณูปโภค
 
18:06:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R: ศ15101 ศิลปะ เรื่อง ความสมดุล
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: ท15101 ภาษาไทย เรื่อง กลุ่มคำหรือวลี
 
21:30:00
R: อ15101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง What I Learn (2)
 
22:30:00
R: ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง ความสำคัญของธนาคาร
 
23:30:00
R: ศ15101 ศิลปะ เรื่อง ความสมดุล