00:00:00
พลเมืองเด็ก
 
00:30:00
รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
01:00:00
The Green Diary season 1
 
01:30:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
02:00:00
Animal Speak
 
02:30:00
โลกใสไร้ขยะ
 
03:00:00
ทุ่งซ่าวาไรตี้
 
03:30:00
R: พลเมืองเด็ก
 
04:00:00
R: รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
04:30:00
R: The Green Diary season 1
 
05:00:00
ผลงานสารคดีสั้น กบจูเนียร์ปีที่ 11
 
05:30:00
ชุมชนปลอดขยะ
 
06:00:00
R: Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
06:30:00
R: Animal Speak
 
07:00:00
R: โลกใสไร้ขยะ
 
07:30:00
R: ทุ่งซ่าวาไรตี้
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
อ14101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Giving Advice
 
09:30:00
ท14101 ภาษาไทย เรื่อง ประลองคำขวัญ (๒)
 
10:30:00
ส14101 สังคมศึกษา เรื่อง ความหมายของวัฒนธรรม
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ศ14101 ศิลปะ เรื่อง ดนตรีในชีวิต
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R: อ14101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Giving Advice
 
15:30:00
R: ท14101 ภาษาไทย เรื่อง ประลองคำขวัญ (๒)
 
16:30:00
R: ส14101 สังคมศึกษา เรื่อง ความหมายของวัฒนธรรม
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R: ศ14101 ศิลปะ เรื่อง ดนตรีในชีวิต
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: อ14101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Giving Advice
 
21:30:00
R: ท14101 ภาษาไทย เรื่อง ประลองคำขวัญ (๒)
 
22:30:00
R: ส14101 สังคมศึกษา เรื่อง ความหมายของวัฒนธรรม
 
23:30:00
R: ศ14101 ศิลปะ เรื่อง ดนตรีในชีวิต