ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง

ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

หน่วยที่ 3 การแก้ปัญหา
หน่วยที่ 5 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 6 โปรแกรมกราฟิก

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ