00:00:00
องค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
00:30:00
เปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพ
 
01:00:00
หนังสั้นกระทรวงยุติธรรม
 
01:30:00
SET Social Impact
 
02:00:00
Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
 
02:30:00
รู้กฎหมายสบายใจ
 
03:00:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 1
 
03:30:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
04:00:00
บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
04:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
05:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
05:30:00
กฎหมายเพื่อประชาชน
 
06:00:00
องค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
06:30:00
เปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพ
 
07:00:00
หนังสั้นกระทรวงยุติธรรม
 
07:30:00
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา
 
07:55:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จินดามณี : แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
 
08:30:00
ท16101 ภาษาไทย เรื่อง คำสรรพนามน่ารู้ คู่ เรื่อง ขุนช้างขุนแผน
 
09:30:00
ค16101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน ที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
 
10:30:00
ส16101 สังคมศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจ
 
11:30:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จินดามณี : แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก
 
12:30:00
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี เรื่อง การแก้ปัญหา (5)
 
13:30:00
ท16101 ภาษาไทย เรื่อง คำสรรพนามน่ารู้ คู่ เรื่อง ขุนช้างขุนแผน
 
14:30:00
ช่างประจำบ้าน
 
15:00:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
15:30:00
บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
16:00:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
16:30:00
ช่างประจำบ้าน
 
17:00:00
กฎหมายเพื่อประชาชน
 
17:30:00
องค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จินดามณี : แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก
 
18:06:00
R : การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
18:30:00
หนังสั้นกระทรวงยุติธรรม
 
19:00:00
SET Social Impact
 
19:30:00
Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จินดามณี : แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก
 
20:35:00
รู้กฎหมายสบายใจ
 
21:00:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 1
 
21:30:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
22:00:00
บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
22:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
23:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
23:30:00
กฎหมายเพื่อประชาชน