00:00:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
00:30:00
R : ช่างประจำบ้าน
 
01:00:00
R : กฎหมายเพื่อประชาชน
 
01:30:00
R : องค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
02:00:00
R : เปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพ
 
02:30:00
R : หนังสั้นกระทรวงยุติธรรม
 
03:00:00
R : รูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษา
 
04:00:00
R : รู้กฎหมายสบายใจ
 
04:30:00
R : กฎหมายคลายเครียด ปี 1
 
05:00:00
R : กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
05:30:00
R : บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
06:00:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
06:30:00
R : ช่างประจำบ้าน
 
07:00:00
R : กฎหมายเพื่อประชาชน
 
07:30:00
R : สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา
 
07:55:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน การค้าเสรีเริ่มที่สมัยสุโขทัย
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R : เปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพ
 
08:30:00
ท16101 ภาษาไทย เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (3)
 
09:30:00
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง สุริยุปราคา (2)
 
10:30:00
ส16102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
11:30:00
หนังสั้นกระทรวงยุติธรรม
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน การค้าเสรีเริ่มที่สมัยสุโขทัย
 
12:30:00
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง แผ่นดินไหว
 
13:30:00
R : ท16101 ภาษาไทย เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (3)
 
14:30:00
R : รูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษา
 
15:30:00
R : รู้กฎหมายสบายใจ
 
16:00:00
R : กฎหมายคลายเครียด ปี 1
 
16:30:00
R : กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
17:00:00
R : บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
17:30:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน การค้าเสรีเริ่มที่สมัยสุโขทัย
 
18:06:00
R : การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
18:30:00
R : กฎหมายเพื่อประชาชน
 
19:00:00
องค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
19:30:00
เปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน การค้าเสรีเริ่มที่สมัยสุโขทัย
 
20:35:00
R : หนังสั้นกระทรวงยุติธรรม
 
21:00:00
R : รูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษา
 
22:00:00
R : รู้กฎหมายสบายใจ
 
22:30:00
R : กฎหมายคลายเครียด ปี 1
 
23:00:00
R : กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
23:30:00
R : บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง