00:00:00
R : ช่างประจำบ้าน
 
00:30:00
R : กฎหมายเพื่อประชาชน
 
01:00:00
R : องค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
01:30:00
R : เปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพ
 
02:00:00
R : หนังสั้นกระทรวงยุติธรรม
 
02:30:00
R : SET Social Impact
 
03:00:00
R : Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
 
03:30:00
R : รู้กฎหมายสบายใจ
 
04:00:00
R : กฎหมายคลายเครียด ปี 1
 
04:30:00
R : กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
05:00:00
R : บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
05:30:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
06:00:00
R : ช่างประจำบ้าน
 
06:30:00
กฎหมายเพื่อประชาชน
 
07:00:00
R : องค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
07:30:00
R : สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา
 
07:55:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน เสด็จประพาสต้น
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R : หนังสั้นกระทรวงยุติธรรม
 
08:30:00
ค16101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวง
 
09:30:00
อ16101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง A Happy Trip (2)
 
10:30:00
ท16101 ภาษาไทย เรื่อง การอธิบายคุณค่าและการนำข้อคิดไปปรับใช้ (1)
 
11:30:00
SET Social Impact
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน เสด็จประพาสต้น
 
12:30:00
ส16101 สังคมศึกษา เรื่อง เครื่องมือภูมิศาสตร์ 1
 
13:30:00
R : ค16101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวง
 
14:30:00
R : Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
 
15:00:00
R : รู้กฎหมายสบายใจ
 
15:30:00
R : กฎหมายคลายเครียด ปี 1
 
16:00:00
R : กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
16:30:00
R : บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
17:00:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
17:30:00
ช่างประจำบ้าน
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน เสด็จประพาสต้น
 
18:06:00
R : การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
18:30:00
R : องค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
19:00:00
R : เปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพ
 
19:30:00
R : หนังสั้นกระทรวงยุติธรรม
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน เสด็จประพาสต้น
 
20:35:00
SET Social Impact
 
21:00:00
R : Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
 
21:30:00
R : รู้กฎหมายสบายใจ
 
22:00:00
R : กฎหมายคลายเครียด ปี 1
 
22:30:00
R : กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
23:00:00
R : บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
23:30:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข