00:00:00
เมืองไทยดี๊ดี
 
00:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
01:00:00
เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
 
02:00:00
R : ตามอำเภอจาน
 
02:30:00
R : คลิป MU
 
03:00:00
R : อยู่เป็นลืมป่วย
 
04:00:00
R : หลักชีวิต ปี 1
 
04:30:00
R : ช่างประจำบ้าน
 
05:00:00
R : The Green Diary season 1
 
05:30:00
R : การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
06:00:00
อ14101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง What’s on TV? (2)
 
07:00:00
ท14101 ภาษาไทย เรื่อง การพูดลำดับเหตุการณ์
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สมเด็จพระสุริโยทัย
 
08:06:00
ส14101 สังคมศึกษา เรื่อง การพัฒนาจิตกำหนดความรู้สึก
 
09:00:00
ศ14101 ศิลปะ เรื่อง สีน้ำสร้างสรรค์
 
10:00:00
ท14101 ภาษาไทย เรื่อง แต่งนิทานผสานคุณธรรม (๑)
 
11:00:00
ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง เขียนและอ่านทศนิยม 1 ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 1
 
12:05:00
ง14101 การงานอาชีพ เรื่อง การดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ
 
13:00:00
ส14102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง การปกครองในอาณาจักรสุโขทัย
 
14:00:00
R : อ14101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง What’s on TV? (2)
 
15:00:00
R : ท14101 ภาษาไทย เรื่อง การพูดลำดับเหตุการณ์
 
16:00:00
R : ส14101 สังคมศึกษา เรื่อง การพัฒนาจิตกำหนดความรู้สึก
 
17:00:00
R : ศ14101 ศิลปะ เรื่อง สีน้ำสร้างสรรค์
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 2
 
18:06:00
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา
 
18:30:00
สื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อวีดิทัศน์
 
19:00:00
ตามอำเภอจาน
 
19:30:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 2
 
20:35:00
อยู่เป็นลืมป่วย
 
21:30:00
หลักชีวิต ปี 1
 
22:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
22:30:00
The Green Diary season 1
 
23:00:00
คลิป MU
 
23:30:00
Animal Speak