00:00:00
เมืองไทยดี๊ดี
 
00:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
01:00:00
เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
 
02:00:00
R: สื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อวีดิทัศน์
 
02:30:00
R: ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
03:00:00
R: อยู่เป็นลืมป่วย
 
04:00:00
R: หลักชีวิต ปี 1
 
04:30:00
R: ช่างประจำบ้าน
 
05:00:00
R: The Green Diary season 1
 
05:30:00
R: คลิป MU
 
06:00:00
ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจำนวนที่มีหลายหลัก
 
07:00:00
ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การจำแนกสัตว์ (2)
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 
08:06:00
ท14101 ภาษาไทย เรื่อง อาขยานขับขานวรรณคดี (๒)
 
09:00:00
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง พัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์
 
10:00:00
ท14101 ภาษาไทย เรื่อง อาขยานขับขานวรรณคดี (๓)
 
11:00:00
ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การลบจำนวนที่มีหลายหลัก
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จินดามณี : แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก
 
12:05:00
ง14101 การงานอาชีพ เรื่อง การจัดโต๊ะเขียนหนังสือและการจัดกระเป๋านักเรียน
 
13:00:00
ส14102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
 
14:00:00
R: ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจำนวนที่มีหลายหลัก
 
15:00:00
R: ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การจำแนกสัตว์ (2)
 
16:00:00
R: ท14101 ภาษาไทย เรื่อง อาขยานขับขานวรรณคดี (๒)
 
17:00:00
R: พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง พัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ยุครุ่งเรือง : พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
 
18:06:00
เล็กๆเปลี่ยนโลก
 
19:00:00
สื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อวีดิทัศน์
 
19:30:00
ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ยุครุ่งเรือง : พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
 
20:35:00
อยู่เป็นลืมป่วย
 
21:30:00
หลักชีวิต ปี 1
 
22:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
22:30:00
The Green Diary season 1
 
23:00:00
คลิป MU
 
23:30:00
Animal Speak