00:00:00
เมืองไทยดี๊ดี
 
00:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
01:00:00
เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
 
02:00:00
R: สื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อวีดิทัศน์
 
02:30:00
R: ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
03:00:00
R: อยู่เป็นลืมป่วย
 
04:00:00
R: หลักชีวิต ปี 1
 
04:30:00
R: ช่างประจำบ้าน
 
05:00:00
R: The Green Diary season 1
 
05:30:00
R: คลิป MU
 
06:00:00
อ14101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Who?
 
07:00:00
ท14101 ภาษาไทย เรื่อง วรรณยุกต์ผันอักษร
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 1
 
08:06:00
ส14101 สังคมศึกษา เรื่อง สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
 
09:00:00
ศ14101 ศิลปะ เรื่อง พื้นผิว
 
10:00:00
ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น
 
11:00:00
ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (5)
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 2
 
12:05:00
ท14101 ภาษาไทย เรื่อง การผันวรรณยุกต์ (๑)
 
13:00:00
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง พัฒนาการด้านสติปัญญา
 
14:00:00
ท14101 ภาษาไทย เรื่อง การผันวรรณยุกต์ (๒)
 
15:00:00
ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสน
 
16:00:00
ง14101 การงานอาชีพ เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า(การติดตะขอ)
 
17:00:00
ส14102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สมเด็จพระเอกาทศรถ
 
18:06:00
เล็กๆเปลี่ยนโลก
 
19:00:00
สื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อวีดิทัศน์
 
19:30:00
ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สมเด็จพระเอกาทศรถ
 
20:35:00
อยู่เป็นลืมป่วย
 
21:30:00
หลักชีวิต ปี 1
 
22:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
22:30:00
The Green Diary season 1
 
23:00:00
คลิป MU
 
23:30:00
Animal Speak