00:00:00
ฟิสิกส์สนุก
 
00:30:00
ตามอำเภอจาน
 
01:00:00
เก๋าตัวจริง
 
01:30:00
คิดการใหญ่
 
02:00:00
ฉายแวว
 
02:30:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
03:00:00
ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
03:30:00
ศิริราช The life
 
04:30:00
จิ๋วซ่าส์นักประดิษฐ์
 
05:00:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
05:30:00
เงินทองต้องวางแผน Happy Money, Happy Retirement
 
06:00:00
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา
 
06:30:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
07:00:00
R : ฟิสิกส์สนุก
 
07:30:00
R : ตามอำเภอจาน
 
07:55:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน วัดไชยวัฒนาราม
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R : เก๋าตัวจริง
 
08:30:00
R : คิดการใหญ่
 
09:00:00
R : ฉายแวว
 
09:30:00
R : กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
10:00:00
R : ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
10:30:00
R : ศิริราช The life
 
11:30:00
R : จิ๋วซ่าส์นักประดิษฐ์
 
12:00:00
R : ผีเสื้อกระพือปีก
 
12:25:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน วัดไชยวัฒนาราม
 
12:30:00
R : เงินทองต้องวางแผน Happy Money, Happy Retirement
 
13:00:00
R : สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา
 
13:30:00
R : การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
14:00:00
R : ฟิสิกส์สนุก
 
14:30:00
R : ตามอำเภอจาน
 
15:00:00
R : เก๋าตัวจริง
 
15:30:00
R : คิดการใหญ่
 
16:00:00
R : ฉายแวว
 
16:30:00
R : กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
17:00:00
R : ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
17:30:00
R : จิ๋วซ่าส์นักประดิษฐ์
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน วัดไชยวัฒนาราม
 
18:06:00
R : ศิริราช The life
 
19:00:00
R : ผีเสื้อกระพือปีก
 
19:30:00
R : เงินทองต้องวางแผน Happy Money, Happy Retirement
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน วัดไชยวัฒนาราม
 
20:35:00
R : สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา
 
21:00:00
R : การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
21:30:00
R : ฟิสิกส์สนุก
 
22:00:00
R : ตามอำเภอจาน
 
22:30:00
R : เก๋าตัวจริง
 
23:00:00
R : คิดการใหญ่
 
23:30:00
R : ฉายแวว