00:00:00
ฟิสิกส์สนุก
 
00:30:00
ตามอำเภอจาน
 
01:00:00
เก๋าตัวจริง
 
01:30:00
คิดการใหญ่
 
02:00:00
ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
02:30:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
03:00:00
R : จิ๋วซ่าส์นักประดิษฐ์
 
03:30:00
R : ศิริราช The life
 
04:30:00
R : สื่อวีดิทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 
05:30:00
R : การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
06:00:00
ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การกำหนดทิศ (1)
 
07:00:00
ค13101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารหนึ่งหลักและเป็นการหารไม่ลงตัว โดยการหารยาว
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน การค้าเสรีเริ่มที่สมัยสุโขทัย
 
08:06:00
ท13101 ภาษาไทย เรื่อง คำที่ใช้ ฑ ฤ ฤๅ (๒)
 
09:00:00
ส13101 สังคมศึกษา เรื่อง โอวาท 3
 
10:00:00
ท13101 ภาษาไทย เรื่อง คำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง
 
11:00:00
อ13101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Tastes of Food
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน พระพุทธศาสนารุ่งเรือง
 
12:05:00
ค13101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารหนึ่งหลักและผลหารสองหลักโดยการหารยาว และเป็นการหารลงตัว
 
13:00:00
ส13102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 
14:00:00
ค13101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารหนึ่งหลักและผลหารสองหลักโดยการหารยาวและเป็นการหารไม่ลงตัว
 
15:00:00
ท13101 ภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงเรื่องสั้น
 
16:00:00
ส13101 สังคมศึกษา เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
 
17:00:00
ศ13101 ศิลปะ เรื่อง พื้นผิวกับงานศิลป์
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน แรกสถาปนาอยุธยาราชธานี
 
18:06:00
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา
 
18:30:00
ฉายแวว
 
19:00:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
19:30:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน แรกสถาปนาอยุธยาราชธานี
 
20:35:00
ศิริราช The life
 
21:30:00
สื่อวีดิทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 
22:30:00
จิ๋วซ่าส์นักประดิษฐ์
 
23:00:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
23:30:00
เงินทองต้องวางแผน Happy Money, Happy Retirement