00:00:00
เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
 
01:00:00
แฟ้มลับคดีอร่อย
 
01:30:00
วิถีไทย
 
02:00:00
เมืองไทยดี๊ดี
 
02:30:00
The success story ไขกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
 
03:00:00
รายการชุดการฝึกเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
04:00:00
R : Animal Speak
 
04:30:00
R : ย้อนวันวาน ย่านชุมชน กทม.
 
05:00:00
R : เที่ยวชุมชน ยลวิถี
 
05:30:00
R : การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
06:00:00
ค12101 คณิตศาสตร์ เรื่อง ความหมายการหาร (กำหนดจำนวนในแต่ละกลุ่ม หาจำนวนกลุ่ม)
 
07:00:00
ท12101 ภาษาไทย เรื่อง มอญซ่อนผ้า
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สมเด็จพระสุริโยทัย
 
08:06:00
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ลักษณะและสมบัติบางประการของดิน (6)
 
09:00:00
ศ12101 ศิลปะ เรื่อง งานประติมากรรม
 
10:00:00
ท12101 ภาษาไทย เรื่อง โพงพางเอย
 
11:00:00
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ลักษณะและสมบัติบางประการของดิน (7)
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 1
 
12:05:00
ค12101 คณิตศาสตร์ เรื่อง ความหมายการหาร (กำหนดจำนวนกลุ่ม หาจำนวนในแต่ละกลุ่ม)
 
13:00:00
ส12101 สังคมศึกษา เรื่อง เบญจศีล
 
14:00:00
R : ค12101 คณิตศาสตร์ เรื่อง ความหมายการหาร (กำหนดจำนวนในแต่ละกลุ่ม หาจำนวนกลุ่ม)
 
15:00:00
R : ท12101 ภาษาไทย เรื่อง มอญซ่อนผ้า
 
16:00:00
R : ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ลักษณะและสมบัติบางประการของดิน (6)
 
17:00:00
R : ศ12101 ศิลปะ เรื่อง งานประติมากรรม
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 2
 
18:06:00
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา
 
18:30:00
ตามอำเภอจาน
 
19:00:00
Cook it Better
 
19:30:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 2
 
20:35:00
ย้อนวันวาน ย่านชุมชน กทม.
 
21:00:00
เที่ยวชุมชน ยลวิถี
 
21:30:00
Animal Speak
 
22:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
22:30:00
คลายฉงน
 
23:30:00
เงินทองต้องวางแผน Life Event