00:00:00
ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
 
01:00:00
เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
 
02:00:00
เมืองไทยดี๊ดี
 
02:30:00
The success story ไขกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
 
03:00:00
Cook it Better
 
03:30:00
R : แฟ้มลับคดีอร่อย
 
04:00:00
R : ตามอำเภอจาน
 
04:30:00
R : ช่างประจำบ้าน
 
05:00:00
R : วิถีไทย
 
05:30:00
R : Lab Zaa
 
06:00:00
ค12101 คณิตศาสตร์ เรื่อง 1. หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 2. การเขียนในรูปกระจาย
 
07:00:00
ท12101 ภาษาไทย เรื่อง สนุกกับมาตราตัวสะกด (๑)
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 1
 
08:06:00
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (4)
 
09:00:00
ง12101 การงานอาชีพ เรื่อง ความหมายและประโยชน์ของการงานบ้าน
 
10:00:00
ศ12101 ศิลปะ เรื่อง รูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
11:00:00
อ12101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Monster’s Body (1)
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 2
 
12:05:00
ค12101 คณิตศาสตร์ เรื่อง หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 (การเขียนในรูปกระจาย)
 
13:00:00
ท12101 ภาษาไทย เรื่อง สนุกกับมาตราตัวสะกด (๒)
 
14:00:00
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น (3)
 
15:00:00
ท12101 ภาษาไทย เรื่อง ไม่มั่วแม่ ก กา (๑)
 
16:00:00
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (5)
 
17:00:00
ค12101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน โดยใช้เครื่องหมาย > หรือ <
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ต้นสายสัมพันธ์ไทย - จีน
 
18:06:00
R : ง12101 การงานอาชีพ เรื่อง ทรัพยากรการผลิต
 
19:00:00
Cook it Better
 
19:30:00
แฟ้มลับคดีอร่อย
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ต้นสายสัมพันธ์ไทย - จีน
 
20:35:00
ตามอำเภอจาน
 
21:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
21:30:00
วิถีไทย
 
22:00:00
Lab Zaa
 
22:30:00
รายการชุดการฝึกเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
23:30:00
เงินทองต้องวางแผน Life Event