00:00:00
เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
 
01:00:00
แฟ้มลับคดีอร่อย
 
01:30:00
วิถีไทย
 
02:00:00
เมืองไทยดี๊ดี
 
02:30:00
The success story ไขกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
 
03:00:00
รายการชุดการฝึกเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
04:00:00
R : Animal Speak
 
04:30:00
R : ย้อนวันวาน ย่านชุมชน กทม.
 
05:00:00
R : เที่ยวชุมชน ยลวิถี
 
05:30:00
R : การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
06:00:00
ค12101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000 (4 - 5 จำนวน)
 
07:00:00
ท12101 ภาษาไทย เรื่อง ใส่ใจมาตราเกย
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ปฏิรูปการปกครอง
 
08:06:00
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง เรามองเห็นวัตถุได้อย่างไร (5)
 
09:00:00
ง12101 การงานอาชีพ เรื่อง ความหมายและประโยชน์ของงานบ้าน
 
10:00:00
ศ12101 ศิลปะ เรื่อง สี
 
11:00:00
อ12101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Who Is This?
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สมเด็จพระสุริโยทัย
 
12:05:00
ค12101 คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนคู่และจำนวนคี่
 
13:00:00
ท12101 ภาษาไทย เรื่อง บทบาทมาตราเกอว
 
14:00:00
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น (2)
 
15:00:00
ท12101 ภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้มาตรากก
 
16:00:00
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แสงเคลื่อนที่อย่างไร (1)
 
17:00:00
ค12101 คณิตศาสตร์ เรื่อง ร่วมคิดร่วมทำ “Number Tree”
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 1
 
18:06:00
ส12101 สังคมศึกษา เรื่อง ผู้ซื้อและผู้ขาย
 
19:00:00
Cook it Better
 
19:30:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 1
 
20:35:00
ย้อนวันวาน ย่านชุมชน กทม.
 
21:00:00
เที่ยวชุมชน ยลวิถี
 
21:30:00
Animal Speak
 
22:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
22:30:00
คลายฉงน
 
23:30:00
เงินทองต้องวางแผน Life Event