00:00:00
R : ตามอำเภอจาน
 
00:30:00
R : ช่างประจำบ้าน
 
01:00:00
วิถีไทย
 
01:30:00
R : Lab Zaa
 
02:00:00
R : รายการชุดการฝึกเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
03:00:00
R : ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
 
04:00:00
R : เงินทองต้องวางแผน Life Event
 
04:30:00
R : เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
 
05:30:00
R : เมืองไทยดี๊ดี
 
06:00:00
The success story ไขกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
 
06:30:00
R : Cook it Better
 
07:00:00
R : แฟ้มลับคดีอร่อย
 
07:30:00
R : ตามอำเภอจาน
 
07:55:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R : ช่างประจำบ้าน
 
08:30:00
ท12101 ภาษาไทย เรื่อง แม่ไก่ดื้อ
 
09:30:00
ค12101 คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับความยาว ความสูง หรือ ระยะทางที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร (2)
 
10:30:00
ส12101 สังคมศึกษา เรื่อง จากบ้านสู่โรงเรียน
 
11:30:00
R : เงินทองต้องวางแผน Life Event
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 
12:30:00
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง สารเสพติดที่เป็นปัญหาสำคัญ
 
13:30:00
R : ท12101 ภาษาไทย เรื่อง แม่ไก่ดื้อ
 
14:30:00
The success story ไขกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
 
15:00:00
Cook it Better
 
15:30:00
แฟ้มลับคดีอร่อย
 
16:00:00
ตามอำเภอจาน
 
16:30:00
ช่างประจำบ้าน
 
17:00:00
วิถีไทย
 
17:30:00
Lab Zaa
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 
18:06:00
รายการชุดการฝึกเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
19:00:00
ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 
20:35:00
เงินทองต้องวางแผน Life Event
 
21:00:00
เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
 
22:00:00
เมืองไทยดี๊ดี
 
22:30:00
R : The success story ไขกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
 
23:00:00
R : Cook it Better
 
23:30:00
R : แฟ้มลับคดีอร่อย