00:00:00
R : Lab Zaa
 
00:30:00
R : รายการชุดการฝึกเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
01:30:00
R : ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
 
02:30:00
R : เงินทองต้องวางแผน Life Event
 
03:00:00
R : เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
 
04:00:00
R : เมืองไทยดี๊ดี
 
04:30:00
R : The success story ไขกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
 
05:00:00
R : Cook it Better
 
05:30:00
R : แฟ้มลับคดีอร่อย
 
06:00:00
ค12101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบอกระยะเวลาเป็นนาที
 
07:00:00
อ12101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง School Subjects (2)
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน รามเกียรติ์
 
08:06:00
ท12101 ภาษาไทย เรื่อง ทบทวนอักษรสามหมู่
 
09:00:00
ส12102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง คำบอกช่วงเวลา
 
10:00:00
ท12101 ภาษาไทย เรื่อง ปริศนาวรรณยุกต์
 
11:00:00
ค12101 คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที (1)
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ศิลปะวรรณกรรมรัตนโกสินทร์
 
12:05:00
ส12101 สังคมศึกษา เรื่อง ผู้นำในโรงเรียน
 
13:00:00
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง การปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้าม
 
14:00:00
แฟ้มลับคดีอร่อย
 
14:30:00
ตามอำเภอจาน
 
15:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
15:30:00
วิถีไทย
 
16:00:00
Lab Zaa
 
16:30:00
รายการชุดการฝึกเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
17:30:00
ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน รามเกียรติ์
 
18:06:00
ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
 
18:30:00
เงินทองต้องวางแผน Life Event
 
19:00:00
เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ศิลปะวรรณกรรมรัตนโกสินทร์
 
20:35:00
เมืองไทยดี๊ดี
 
21:00:00
The success story ไขกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
 
21:30:00
Cook it Better
 
22:00:00
R : แฟ้มลับคดีอร่อย
 
22:30:00
R : ตามอำเภอจาน
 
23:00:00
R : ช่างประจำบ้าน
 
23:30:00
R : วิถีไทย