00:00:00
ปลดล็อคสมองเสื่อม
 
00:30:00
Young Forever จุดไฟเติมฝัน
 
01:00:00
รุ่นใหญ่พาซ่า
 
01:30:00
ธรรมรส-ธรรมรัฐ
 
02:30:00
พุทธธรรมนำปัญญา
 
03:00:00
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป 61-62
 
04:00:00
ธรรมสาธุ
 
04:30:00
ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
05:00:00
รุ่นใหญ่ไกลโรค
 
05:30:00
Rama Idol
 
06:00:00
ธรรมดี...ได้ดี Follow Me
 
06:30:00
Rama Show
 
07:30:00
Work Heart ออกกำลังใจ
 
07:55:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา
 
08:25:00
อนุบาลปีที่ 3 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง (5)
 
11:00:00
พยัคฆ์ร้ายวัยทอง
 
11:30:00
R การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
12:00:00
ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
12:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 
12:30:00
R Young Forever จุดไฟเติมฝัน
 
13:00:00
R รุ่นใหญ่พาซ่า
 
13:30:00
R รุ่นใหญ่ไกลโรค
 
14:00:00
R พุทธธรรมนำปัญญา
 
14:30:00
R ปลดล็อคสมองเสื่อม
 
15:00:00
R Young Forever จุดไฟเติมฝัน
 
15:30:00
R รุ่นใหญ่พาซ่า
 
16:00:00
R ธรรมรส-ธรรมรัฐ
 
17:00:00
พุทธธรรมนำปัญญา
 
17:30:00
R Hope
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 
18:06:00
R การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
18:30:00
R ธรรมสาธุ
 
19:00:00
R ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
19:30:00
R รุ่นใหญ่ไกลโรค
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 
20:35:00
R Rama Idol
 
21:00:00
R ธรรมดี...ได้ดี Follow Me
 
21:30:00
R Work Heart ออกกำลังใจ
 
22:00:00
R Rama Show
 
23:00:00
R Hope
 
23:30:00
R พยัคฆ์ร้ายวัยทอง