00:00:00
รุ่นใหญ่พาซ่า
 
00:30:00
Healthy Friday
 
01:30:00
Hope
 
02:00:00
Work with a Healthy Life
 
02:30:00
ปลดชนวนป่วนใจ
 
03:00:00
ศิริราช The Life
 
04:00:00
Work with a Healthy Life
 
04:30:00
Hope
 
05:00:00
ทราบแล้วเปลี่ยน
 
05:30:00
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา
 
05:45:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
06:00:00
R : อนุบาลปีที่ 3 เรื่อง ข้าว (4)
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
THU อนุบาลปีที่ 3 (ต่อ) เรื่อง ข้าว (4)
 
08:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สุริยุปราคา ที่หว้ากอ
 
08:30:00
R อนุบาลปีที่ 3 เรื่อง ข้าว (5)
 
10:55:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ปฏิรูปประเทศสู่สากล
 
11:00:00
ปลดชนวนป่วนใจ
 
11:30:00
ศิริราช The Life
 
12:30:00
Work with a Healthy Life
 
13:00:00
Hope
 
13:30:00
Rama Show
 
14:30:00
Healthy Fine Day
 
15:30:00
ปลดล็อคสมองเสื่อม
 
16:00:00
Healthy Friday
 
16:30:00
Healthy Living
 
17:30:00
รุ่นใหญ่พาซ่า
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สุริยุปราคา ที่หว้ากอ
 
18:06:00
ปลดชนวนป่วนใจ
 
18:30:00
ศิริราช The Life
 
19:30:00
Work with a Healthy Life
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ปฏิรูปประเทศสู่สากล
 
20:35:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
21:00:00
ปลดล็อคสมองเสื่อม
 
21:30:00
Rama Show
 
22:30:00
Healthy Fine Day
 
23:30:00
Healthy Living