00:00:00
ทุ่งซ่าวาไรตี้
 
00:30:00
Rama Kid D
 
01:30:00
อนุบาลชาญสมร
 
02:30:00
จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
03:00:00
I am ฉันจะเป็น
 
03:30:00
สมองดีสร้างได้
 
04:00:00
Happy Parenting
 
04:30:00
Rama Idol
 
05:00:00
Rama Talent อัจฉริยะท้าประลอง
 
05:30:00
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา
 
05:45:00
R : การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
06:00:00
อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง ข้าว (4)
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง ข้าว (4)
 
08:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สุริยุปราคา ที่หว้ากอ
 
08:30:00
อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง ข้าว (5)
 
10:55:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ปฏิรูปประเทศสู่สากล
 
11:00:00
ต้นกล้าป่ามหัศจรรย์
 
11:30:00
จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
12:00:00
I am ฉันจะเป็น
 
12:30:00
สมองดีสร้างได้
 
13:00:00
Happy Parenting
 
13:30:00
Rama Idol
 
14:00:00
Rama Talent อัจฉริยะท้าประลอง
 
14:30:00
พ่อแม่สู้ สู้
 
15:30:00
GenWhy
 
16:00:00
Davy & Friend Final
 
16:30:00
ไดอารี่หนูกุ๊ก
 
17:00:00
Veggie
 
17:30:00
การศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กพิเศษ
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สุริยุปราคา ที่หว้ากอ
 
18:06:00
ทุ่งซ่าวาไรตี้
 
18:30:00
Happy Parenting
 
19:00:00
Happy Parenting
 
19:30:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ปฏิรูปประเทศสู่สากล
 
20:35:00
พ่อแม่สู้ สู้
 
21:30:00
GenWhy
 
22:00:00
Davy & Friend Final
 
22:30:00
ไดอารี่หนูกุ๊ก
 
23:00:00
Veggie
 
23:30:00
การศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กพิเศษ