00:00:00
พ่อแม่สู้ สู้
 
01:00:00
GenWhy
 
01:30:00
Davy & Friend Final
 
02:00:00
ไดอารี่หนูกุ๊ก
 
02:30:00
Veggie
 
03:00:00
การศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กพิเศษ
 
03:30:00
ทุ่งซ่าวาไรตี้
 
04:00:00
Rama Kid D
 
05:00:00
อนุบาลชาญสมร
 
05:30:00
ต้นกล้าป่ามหัศจรรย์
 
06:00:00
จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
06:30:00
I am ฉันจะเป็น
 
07:00:00
สมองดีสร้างได้
 
07:30:00
Happy Parenting
 
07:55:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน วิกฤตปากน้ำ : ร.ศ. 112
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา
 
08:25:00
อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง ผลไม้ (4)
 
11:00:00
Rama Talent อัจฉริยะท้าประลอง
 
11:30:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน วิกฤตปากน้ำ : ร.ศ. 112
 
12:30:00
GenWhy
 
13:00:00
Davy & Friend Final
 
13:30:00
ไดอารี่หนูกุ๊ก
 
14:00:00
Veggie
 
14:30:00
พ่อแม่สู้ สู้
 
15:30:00
GenWhy
 
16:00:00
Davy & Friend Final
 
16:30:00
ไดอารี่หนูกุ๊ก
 
17:00:00
Veggie
 
17:30:00
การศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กพิเศษ
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน วิกฤตปากน้ำ : ร.ศ. 112
 
18:06:00
R : การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
18:30:00
Rama Kid D
 
19:30:00
อนุบาลชาญสมร
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก ตอน สืบสานนาฏศิลป์โขน
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน วิกฤตปากน้ำ : ร.ศ. 112
 
20:35:00
ต้นกล้าป่ามหัศจรรย์
 
21:00:00
จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
21:30:00
I am ฉันจะเป็น
 
22:00:00
สมองดีสร้างได้
 
22:30:00
Happy Parenting
 
23:00:00
Rama Idol
 
23:30:00
Rama Talent อัจฉริยะท้าประลอง