00:00:00
สภาเสียงไร้เดียงสา
 
01:00:00
พลเมืองเด็ก
 
01:30:00
ทราบแล้วเปลี่ยน
 
02:00:00
จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
02:30:00
I am ฉันจะเป็น
 
03:00:00
สมองดีสร้างได้
 
03:30:00
เป็นพ่อ...เป็นแม่
 
04:00:00
Rama Idol
 
04:30:00
Rama Talent อัจฉริยะท้าประลอง
 
05:00:00
GenWhy
 
05:30:00
กฎหมายคลายเครียดปี 2
 
06:00:00
อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง โรงเรียนของเรา (5)
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง โรงเรียนของเรา (5)
 
08:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่1
 
08:30:00
อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง ตัวเรา (1)
 
10:55:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 2
 
11:00:00
อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง ตัวเรา (2)
 
13:30:00
การศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กพิเศษ
 
14:00:00
ทุ่งซ่าวาไรตี้
 
14:30:00
R : สภาเสียงไร้เดียงสา
 
15:30:00
R : พลเมืองเด็ก
 
16:00:00
R : ทราบแล้วเปลี่ยน
 
16:30:00
R : จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
17:00:00
R : I am ฉันจะเป็น
 
17:30:00
R : สมองดีสร้างได้
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สมเด็จพระเอกาทศรถ
 
18:06:00
R : เป็นพ่อ...เป็นแม่
 
18:30:00
R : Rama Idol
 
19:00:00
R : Rama Talent อัจฉริยะท้าประลอง
 
19:30:00
R : GenWhy
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สมเด็จพระเอกาทศรถ
 
20:35:00
R : พ่อแม่สู้ สู้
 
21:30:00
R : กฎหมายคลายเครียดปี 2
 
22:00:00
R : เล็กๆเปลี่ยนโลก
 
23:00:00
R : การศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กพิเศษ
 
23:30:00
R : ทุ่งซ่าวาไรตี้