00:00:00
๑ ในพระราชดำริ
 
00:30:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
01:00:00
เงินทองต้องวางแผน Happy Money, Happy Retirement
 
01:30:00
Happy Family
 
02:00:00
R : แผ่นดินทระนง
 
02:30:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
03:00:00
R : รอบภูมิภาค
 
03:30:00
R : แฟ้มลับคดีอร่อย season2
 
04:00:00
R : The Green Diary season 1
 
04:30:00
พุทธธรรมนำปัญญา
 
05:00:00
R : ตามอำเภอจาน
 
05:30:00
R : Happy Family
 
06:00:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง เขียนเรื่องตามจินตนาการ
 
07:00:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง School Subjects 2
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ปฏิรูปประเทศสู่สากล
 
08:06:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี โดยใช้ สิ่งต่าง ๆ เป็นแบบ
 
09:00:00
ส11102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง เหตุการณ์สำคัญในครอบครัว 2
 
10:00:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ (2)
 
11:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน เลิกทาส
 
12:05:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง เขียนเรื่องสนุก
 
13:00:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (5)
 
14:00:00
ส11101 สังคมศึกษา เรื่อง การใช้ประโยชน์จากบริการ
 
15:00:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Days in a week 1
 
16:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง ทบทวนการนับจำนวน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนไม่เกิน 10
 
17:00:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง การเรียงลำดับพยัญชนะไทย
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จุดเริ่มต้นระบบสาธารณูปโภค
 
18:06:00
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง เธอและฉัน เราเพื่อนกัน
 
19:00:00
แผ่นดินทระนง
 
19:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จุดเริ่มต้นระบบสาธารณูปโภค
 
20:35:00
รอบภูมิภาค
 
21:00:00
แฟ้มลับคดีอร่อย season2
 
21:30:00
R : เงินทองต้องวางแผน Happy Money, Happy Retirement
 
22:00:00
The Green Diary season 1
 
22:30:00
ตามอำเภอจาน
 
23:00:00
R : พุทธธรรมนำปัญญา
 
23:30:00
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี