00:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
00:30:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
01:00:00
ที่นี่บ้านเรา
 
01:30:00
แผ่นดินทระนง
 
02:00:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
02:30:00
R : รอบภูมิภาค
 
03:00:00
R : นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
03:30:00
R : The Green Diary season 1
 
04:00:00
R : ตามอำเภอจาน
 
04:30:00
พุทธธรรมนำปัญญา
 
05:00:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
05:30:00
R: ที่นี่บ้านเรา
 
06:00:00
R : อันดามัน
 
06:30:00
R : ๑ ในพระราชดำริ
 
07:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
07:30:00
R : เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
07:55:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สัมพันธไมตรีไทย ฝรั่งเศส
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R : แผ่นดินทระนง
 
08:30:00
ต้น ใบ ดอก (ละครสร้างเสริมคุณธรรม)
 
09:00:00
R: ตามอำเภอจาน
 
09:30:00
แท็กซี่ใจเว่อร์ (ละครสร้างเสริมคุณธรรม)
 
10:00:00
นางฟ้าในชุดขาว (ละครสร้างเสริมคุณธรรม)
 
10:30:00
R: ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
11:00:00
R: ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ษอยู่หัวเรื่อง “ยายบุญมา”
 
11:30:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
12:00:00
ที่นี่บ้านเรา
 
12:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สัมพันธไมตรีไทย ฝรั่งเศส
 
12:30:00
R: นางฟ้าในชุดขาว (ละครสร้างเสริมคุณธรรม)
 
13:00:00
R: ๑ ในพระราชดำริ
 
13:30:00
R: 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
14:00:00
R: เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
14:30:00
R: แผ่นดินทระนง
 
15:00:00
R: เพื่อสังคมสันติสุข
 
15:30:00
R: รอบภูมิภาค
 
16:00:00
R: นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
16:30:00
R: The Green Diary season 1
 
17:00:00
ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
17:30:00
ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ษอยู่หัวเรื่อง “ยายบุญมา”
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สัมพันธไมตรีไทย ฝรั่งเศส
 
18:06:00
R: เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
18:30:00
อันดามัน
 
19:00:00
R: แผ่นดินทระนง
 
19:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สัมพันธไมตรีไทย ฝรั่งเศส
 
20:35:00
รอบภูมิภาค
 
21:00:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
21:30:00
The Green Diary season 1
 
22:00:00
ตามอำเภอจาน
 
22:30:00
R : พุทธธรรมนำปัญญา
 
23:00:00
R : เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
23:30:00
๑ ในพระราชดำริ