00:00:00
ที่นี่บ้านเรา
 
00:30:00
R : แผ่นดินทระนง
 
01:00:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
01:30:00
R : รอบภูมิภาค
 
02:00:00
R : นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
02:30:00
R : The Green Diary season 1
 
03:00:00
R : ตามอำเภอจาน
 
03:30:00
R : สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี
 
04:00:00
R : ๑ ในพระราชดำริ
 
04:30:00
พุทธธรรมนำปัญญา
 
05:00:00
R : 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
05:30:00
R : เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
06:00:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง คำคล้องจองสุขสันต์
 
07:00:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Sport Time1
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน เงินถุงแดงรักษาแผ่นดิน
 
08:06:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาวและความสูงของสิ่งต่างๆ โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
 
09:00:00
ส11102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง โบราณสถานและโบราณวัตถุ
 
10:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง - การบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ และแสดงสิ่งต่างๆตามจำนวนที่กำหนด 1 ถึง 20 - การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 1 ถึง 20
 
11:00:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง เขียนคัดลายมือ (1)
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จารึกวัดโพธิ์
 
12:05:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ของเล่น ของใช้ (1)
 
13:00:00
ส11101 สังคมศึกษา เรื่อง ความสำคัญของศาสนา
 
14:00:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Sport Time2
 
15:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง - การบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ และสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด 10 20 30 … 100 - การอ่าน การเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวน 10 20 30 … 100
 
16:00:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง เขียนคัดลายมือ (2)
 
17:00:00
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง อาการเจ็บป่วย
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน รักษาเอกราชจากภัยคุกคามตะวันตก
 
18:06:00
แผ่นดินทระนง
 
18:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
19:00:00
รอบภูมิภาค
 
19:30:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน รักษาเอกราชจากภัยคุกคามตะวันตก
 
20:35:00
The Green Diary season 1
 
21:00:00
ตามอำเภอจาน
 
21:30:00
R : พุทธธรรมนำปัญญา
 
22:00:00
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี
 
22:30:00
๑ ในพระราชดำริ
 
23:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
23:30:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า