ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 24
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล

ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อวัยรุ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว
เรื่อง 4.1 การป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว
  การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 20 ส.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ