ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการ เจ็บป่วยและการตายของคนไทย
เรื่อง 1.1 สถานการณ์การเจ็บป่วยและการตายของคนไทยในปัจจุบัน
  สถานการณ์การเจ็บป่วยและการตายของคนไทยในปัจจุบัน 7 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 1.2 โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์
  โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ 14 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 1.3 โรคเอดส์และโรคซิฟิลิส
  โรคเอดส์และโรคซิฟิลิส 21 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 1.4 โรคไข้หวัดนก
  โรคไข้หวัดนก 28 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
  โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 12 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 1.6 โรคโควิด 19
  โรคโควิด 19 19 ธ.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 1.7 โรคหัวใจ
  โรคหัวใจ 26 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 1.8 โรคความดันโลหิตสูง
  โรคความดันโลหิตสูง 2 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 1.9 โรคเบาหวาน
  โรคเบาหวาน 9 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 1.10 โรคมะเร็ง
  โรคมะเร็ง 23 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผลของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
เรื่อง 4.1 ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพ
  ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพ 27 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 4.2 ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อการเกิดอุบัติเหตุ
  ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 5 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การช่วยฟื้นคืนชีพ
เรื่อง 5.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ 12 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 5.2 หลักการและขั้นตอนปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพ
  หลักการและขั้นตอนปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพ 19 มี.ค. 67 (มีใบความรู้)
เรื่อง 5.3 การช่วยฟื้นคืนชีพจากสภาวการณ์เกิดโรคต่าง ๆ
  การช่วยฟื้นคืนชีพจากสภาวการณ์เกิดโรคต่าง ๆ 26 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 5.4 วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพจากสถานการณ์ต่าง ๆ
  วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพจากสถานการณ์ต่าง ๆ 2 เม.ย. 67 (มีใบความรู้ และแบบสอบถาม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ