ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 24
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อวัยรุ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว
เรื่อง 4.1 การป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว
  การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 22 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการตามช่วงวัย (Rerun)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง อนามัยเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์ (Rerun)
เรื่อง 7.1 อนามัยเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์
  อนามัยเจริญพันธุ์ 24 ต.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง อาหารสมวัย (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ