ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง และครูบุษรินทร์ พรมทา
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูนิสสรณ์ เชิญทอง และครูบุษรินทร์ พรมทา
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ 1

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ