ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูณภัทร กาญจนะพังคะ และครูรัชนี อินทร์เนตร
ครูผู้สอน ครูณภัทร กาญจนะพังคะ และครูรัชนี อินทร์เนตร
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูณภัทร กาญจนะพังคะ และครูรัชนี อินทร์เนตร
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ