ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 21
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูณภัทร กาญจนะพังคะ และครูรัชนี อินทร์เนตร

ครูณภัทร กาญจนะพังคะ และครูรัชนี อินทร์เนตร
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ