ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร สรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

หน่วยที่ 4 การเขียนโปรแกรม
เรื่อง 1.1 การเขียนโปรแกรม
  การเขียนโปรแกรม (1) 7 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรม (2) 14 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรม (3) 21 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรม (4) 28 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรม (5) 19 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรม (6) 26 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรม (7) 9 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรม (8) 23 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
  การเขียนโปรแกรม (9) 30 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
๑o
  การเขียนโปรแกรม (10) 6 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  การเขียนโปรแกรม (11) 13 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๒
  การเขียนโปรแกรม (12) 20 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๓
  การเขียนโปรแกรม (13) 27 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๔
  การเขียนโปรแกรม (14) 13 มี.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๕
  การเขียนโปรแกรม (15) 20 มี.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๖
  การเขียนโปรแกรม (16) (มีใบงาน)
๑๗
  การเขียนโปรแกรม (17) (มีใบงาน)
๑๘
  การเขียนโปรแกรม (18) (มีใบงาน)
๑๙
  การเขียนโปรแกรม (19) (มีใบงาน)
๒o
  การเขียนโปรแกรม (20) (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ