ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง

ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ